Financiën

Wat kost de middelbare school?

Studeren op het Fioretti College Lisse, nu al vanaf € 0,- !
Het klinkt wellicht apart maar het is wel waar. De leerlingen van het Fioretti kunnen zich op school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen. Lidmaatschap van een oudervereniging kennen wij niet. Alle financiële bijdrages zijn vrijwillig. Toch zijn er enkele (vrijwillige) kosten die gedurende de schoolperiode aan bod komen. Wat dit inhoudt en waar de kosten voor zijn staat hieronder beschreven.

 

Kosten boekenpakket

De voorgeschreven studieboeken worden beschikbaar gesteld zonder dat daarvoor een bijdrage moet worden betaald, zonder vertraging of belemmering. De studieboeken zijn dus gratis. Het Fioretti krijgt van het Rijk een vergoeding waaruit de leermiddelen betaald worden. Dit betekent dat de boeken het eigendom van de school zijn en blijven. De ouders kunnen vrijwillig een waarborgsom betalen. Deze dient om schade aan/verlies van de boeken die in bruikleen zijn te betalen. Het betalen van de waarborgsom is dus niet verplicht. Niet in deze regeling vallen de leermiddelen die meer dan één leerjaar gebruikt worden, zoals atlassen, woordenboekjes wiskunde e.d. Deze leermiddelen worden door de ouders en de leerling zelf aangeschaft aan het begin van het schooljaar.

 

Studiereizen 

De leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 5 vwo kunnen kiezen uit een breed aanbod aan studiereizen. De kosten voor deze reizen verschillen per bestemming; het streefbedrag is bepaald op € 500,-. Het kan zijn dat dit bedrag voor een enkele reis overschreden wordt. 

 

Ouderbijdrage

Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid vanuit de belastinggelden. Om als school naast de reguliere lessen ook extra activiteiten voor leerlingen te kunnen organiseren vragen wij een ouderbijdrage. Deze activiteiten geven variatie aan het leerplan, het stelt de school in staat allerlei vieringen, sportactiviteiten, toneeluitvoeringen en leerlingorganisaties zoals de Fioretti School Vereniging (FSV), Technische Commissie Aula (TCA) en Leerlingenraad te organiseren. Door de ouderbijdrage kunnen leerlingactiviteiten begeleid worden door medewerkers van de school. De ouderbijdrage ligt voor het schooljaar 2019/2020 op € 135,-. De ouderbijdrage is krachtens de regelgeving vrijwillig. Zonder de ouderbijdrage zijn verschillende activiteiten niet op te brengen, de school kiest er ten principale voor om geen leerlingen uit te sluiten. Om het bruisende karakter van de school in stand te houden doen wij een klemmend beroep om deze bijdrage te betalen.

 

Profielklassen

In de onderbouw kunnen leerlingen, naast het reguliere programma, kiezen uit 3 verschillende profielen: science, cultuur of sport. Leerlingen, die hieraan deelnemen, krijgen per week 2 uur extra les in het door hun gekozen profiel. Deelname aan één van de profielklassen betekent dat de leerlingen meer lestijd krijgen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. In het schooljaar 2019 - 2020 wordt hiervoor een bijdrage van € 175,- gevraagd. Indien het aantal deelnemers voor een bepaalde profielklas onvoldoende is om de betreffende profielklas doorgang te laten vinden, wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld. Indien een leerling tijdens het schooljaar wil stoppen met een profielklas, vindt er géén restitutie plaats van de bijdrage.