Financiën

Wat kost de middelbare school?

Kosten boekenpakket

De voorgeschreven studieboeken worden beschikbaar gesteld zonder dat daarvoor een bijdrage moet worden betaald, zonder vertraging of belemmering. De studieboeken zijn dus gratis. Het Fioretti krijgt van het Rijk een vergoeding waaruit de leermiddelen betaald worden. Dit betekent dat de boeken het eigendom van de school zijn en blijven. De ouders kunnen vrijwillig een waarborgsom betalen. Deze dient om schade aan/verlies van de boeken die in bruikleen zijn te betalen. Het betalen van de waarborgsom is dus niet verplicht. Niet in deze regeling vallen de leermiddelen die meer dan één leerjaar gebruikt worden, zoals atlassen, woordenboekjes wiskunde e.d. Deze leermiddelen worden door de ouders en de leerling zelf aangeschaft aan het begin van het schooljaar.

 

 Fioretti Blended

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Tijdens de lessen gebruiken wij ook steeds meer digitale hulpmiddelen. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas op een eigen device, welke zij via school aan kunnen schaffen. In samenwerking met Van Dijk kunnen ouders een Chromebook aanschaffen voor circa € 285,-. Het Fioretti College kiest er nadrukkelijk niet voor om geheel digitaal te gaan. Dat wil zeggen dat wij ook in de toekomst met een combinatie van lesboek en online zullen blijven werken. Dat is wat wij bedoelen met de naam ‘Fioretti Blended’, een combinatie van een papieren methode met online ondersteuning. Tijdens de mentorlessen zullen de leerlingen digitale vaardigheidslessen aangeboden krijgen. Zo kunnen zij ICT-vaardig van start op het Fioretti College.

 

Studiereizen 

De leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 5 vwo kunnen kiezen uit een breed aanbod aan studiereizen. De kosten voor deze reizen verschillen per bestemming; het streefbedrag is bepaald op € 500,-. Het kan zijn dat dit bedrag voor een enkele reis overschreden wordt. 

 

Vrijwillige Ouderbijdrage

Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid vanuit de belastinggelden. Om als school naast de reguliere lessen ook extra activiteiten voor leerlingen te kunnen organiseren vragen wij een ouderbijdrage. Deze activiteiten geven variatie aan het leerplan, het stelt de school in staat allerlei leerling activiteiten, sportactiviteiten, toneeluitvoeringen en leerling organisaties zoals de Fioretti School Vereniging (FSV), Technische Commissie Aula (TCA) en Leerlingenraad te organiseren. Door de ouderbijdrage kunnen leerling activiteiten begeleid worden door medewerkers van de school. De ouderbijdrage ligt voor het schooljaar 2021- 2022 op € 135,-. De ouderbijdrage is krachtens de regelgeving vrijwillig. Zonder de ouderbijdrage zijn verschillende activiteiten niet op te brengen. De school kiest er uit principe voor om geen leerlingen uit te sluiten. Om het bruisende karakter van de school in stand te houden doen wij een klemmend beroep om deze bijdrage te betalen.  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de volgende posten besteed: 

 • • Print- en kopieertegoed Elke leerling krijgt per jaar een startbudget om te printen of te kopiëren. 
 • • Locker Elke leerling krijgt de beschikking over een locker. De vergoeding voor aanschaf en afschrijving van de lockers komt uit de ouderbijdrage. 
 • • Bijdrage aan FSV, Leerlingenraad, toneel, schoolkrant Dit is een bijdrage aan de personele ondersteuning van de activiteiten van en voor de leerlingen. 
 • • Ondersteuning Ouderraad Vanuit deze bijdrage wordt het voor de Ouderraad mogelijk om de school te ondersteunen en om een aantal activiteiten te organiseren. 
 • • Studiecentrum Met dit budget zorgt het Studiecentrum voor een breed aanbod van boeken in de schoolbibliotheek. Ook worden er ondersteunende leermaterialen/abonnementen voor de leerlingen mee bekostigd, zoals kranten, dvd’s, databanken, tijdschriften, woordenboeken. 
 • • Ouder- en voorlichtingsavonden Ter bestrijding van de onkosten van deze avonden. 
 • • ICT Een aantal jaren geleden is deze post opgenomen om de school in staat te stellen om extra investeringen te doen in ICT. In de afgelopen jaren is dit vooral aangewend voor de aanschaf van digitale schoolborden. 
 • • Introductie, schoolband, feesten, mentoractiviteiten Ter bestrijding van de onkosten van deze leerling activiteiten. 
 • • Projecten Tijdens de gehele schoolloopbaan worden diverse projecten gefinancierd met behulp van de voor deze post gereserveerde middelen. 
 • • Sportdagen Ter bestrijding van de onkosten van sportdagen. 
 • • Sport op locatie Tijdens de schoolloopbaan komt elke leerling in aanraking met diverse sporten op locatie. De onkosten worden gedekt met de voor deze post gereserveerde middelen

 

Verplichte levering van diensten

Wanneer een leerling in de brugklas start, ontvangt hij/zij een tekendoos (met vulling) die tijdens de gehele schoolperiode gebruikt moet worden bij de Kunstvakken. Voor deze dozen geldt een aanschafprijs van €15,-. In de brugklas volgen alle leerlingen een zogenaamde talentklas.  Alle brugklasleerlingen volgen het eerste én het tweede halfjaar twee uur in de week een talentklas. Na het eerste halfjaar maken zij opnieuw een keuze voor het tweede halfjaar. De brugklasleerlingen geven een voorkeur op voor de talentklassen Sport, Kunst, Media, Science, Muziek, Techniek, Theater of Informatica. Op basis hiervan worden ze ingedeeld in een talentklas. In de verplichte levering van diensten is een tegemoetkoming in de kosten van €10,-. voor materialen, excursies e.d. die bij deze talentklassen horen, opgenomen.

Het bedrag voor de verplichte levering van diensten voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt in totaal €25,-.