Ouders

 

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders, bestuur, directie en docenten. Via deze raad kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

SOMtoday is het programma waar leerlingen en hun ouders kunnen zien wat de behaalde cijfers zijn, wat het rooster is en wat voor huiswerk ze moeten maken. Heeft u problemen met inloggen? Kijk hier voor de oplossing. 

Een goede start van het schooljaar begint met het op tijd binnen hebben van de benodigde studiematerialen. De schoolboeken kunt u bestellen vanaf 29 juni via de website van van Dijk. 

Tekst volgt nog....

Het klinkt wellicht apart maar het is wel waar. De leerlingen van het Fioretti kunnen zich op school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen.