Ouders

Indien er een profielwerkstuk is die voor ouders interessant is kunt u die hier vinden. 

 

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders, bestuur, directie en docenten. Via deze raad kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

SOMtoday is het programma waar leerlingen en hun ouders kunnen zien wat de behaalde cijfers zijn, wat het rooster is en wat voor huiswerk ze moeten maken. Heeft u problemen met inloggen? Kijk hier voor de oplossing. 

Informatie volgt nog voor het nieuwe schooljaar.

De mentor

Persoonlijke aandacht en begeleiding staan bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich herkend en erkend voelt op school. De mentor is hierbij van groot belang. Deze speelt een belangrijke rol in het welbevinden van de leerling. 

Iedere mentor heeft regelmatig contact met de ouders en is het eerste aanspreekpunt binnen de school. 

 

Het klinkt wellicht apart maar het is wel waar. De leerlingen van het Fioretti kunnen zich op school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen.

Het Fio Magazine ontvangt u via de mail.