gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders, bestuur, directie en docenten. Via deze raad kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Binnen de ouderraad vindt uitwisseling van ideeën en aandachts-punten plaats. Ouderraadsleden zijn betrokken en geven ondersteuning bij diverse activiteiten op school. Ook zijn zij vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het reglement van de ouderraad is op school verkrijgbaar.

Hebt u belangstelling voor de Ouderraad?

 

 

Informatie avond ouderraad maandag 7 oktober

BewustFio INSPIRERENDE WORKSHOPS aangeboden door De Ouderraad en Bewust Bollenstreek

HOE GAAN WIJ OM MET ONZE PUBERS VAN DE 21e EEUW? Hoe gaan pubers met hun gevoelens & emoties om? Naast rapportcijfers willen we allemaal een blij kind, wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk begeleiden? Wie zijn er op school & in de omgeving die ons hierin kunnen ondersteunen? We hopen dat deze informatieve avond gaat leiden tot meer gesprekken & contact met elkaar. SAMEN ZIJN WE STERKER!

Bekijk onderstaande flyer en meld u, via de link in de flyer,  aan.