Onze school - Mavo

Als je in groep 8 een mavo- of mavo/havo-advies gekregen hebt, kun je kiezen voor onze mavo. De mavo wordt ook wel “vmbo theoretische leerweg” (vmbo-tl) genoemd.

De mavo duurt 4 jaar en bereidt je voor op het mbo of een doorstroom naar de havo. De mavo is (in tegenstelling tot de havo en het vwo) geen eindonderwijs. Dit betekent dat je na het behalen van een mavodiploma nog onderwijsplichtig bent tot je een startkwalificatie op het mbo behaald hebt. Nadat je je mbo met minimaal een opleiding op niveau 2 afgerond hebt, ben je niet meer onderwijsplichtig en kun je op zoek naar een leuke baan die bij jou past. 

Het onderwijs op onze mavo is een combinatie van denken en doen. Je wordt theoretisch opgeleid en brengt de theorie in de praktijk door bijvoorbeeld het uitvoeren van opdrachten, werkstukken of het doen van practicum bij de exacte vakken. 

Je start in een mavo/havo-brugklas en volgt de algemene vakken. Een overzicht van de vakken is te vinden in de schoolgids. Aan het einde van het brugklasjaar stroom je door naar 2 mavo of 2 havo. Als je doorstroomt naar 2 mavo kies je aan het einde van het 2e leerjaar een profiel met de daarbijbehorende vakken voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van de mavo. Een aantal van de vakken die jij gekozen hebt om in 3 mavo te volgen, zal al meetellen voor het eindexamen. Je begint dus al in het 3e leerjaar met het verzamelen van cijfers voor je examenjaar. Uiteindelijk doe je in 4 mavo een landelijk examen in 6 vakken. Het vak maatschappijleer (dat ook meetelt in de slaag/zak-regeling) wordt door middel van schoolexamens tijdens het 4e leerjaar afgerond.

 

Je diploma op zak, en nu?

Een mavodiploma geeft je toegang tot het mbo. Over het algemeen kiezen onze leerlingen voor een niveau 3 (vakopleiding van 2 tot 3 studiejaren) of niveau 4 (middenkaderopleiding van 3 studiejaren) opleiding op het mbo. 

Een mavodiploma geeft ook toegang tot de havo. Sinds juni 2020 is het doorstroomrecht in de wet vastgelegd. Als je de mavo met een extra vak afgerond hebt, krijg je automatisch toegang tot 4 havo. Als je de mavo zonder extra vak afsluit, kun je eventueel ook doorstromen naar 4 havo. In dat geval gelden voor jou de toelatingseisen die door de school opgesteld zijn. 

In de jaren dat je bij ons op school het onderwijs volgt, besteden we samen met jou aandacht aan je loopbaanoriëntatie. Door middel van allerlei opdrachten, stages en gesprekken ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Op deze manier helpen wij jou om tot een goede studiekeuze te komen die op dat moment bij jou past. Ook spelen je mentor, de decaan en je ouders een belangrijke rol bij jouw keuze voor een vervolgopleiding.

 

Ontwikkelingen op de mavo

Er zijn allerlei landelijke ontwikkelingen gaande die het mavo-onderwijs een boost geven. We vinden met elkaar dat leerlingen die de mavo doen ook een praktijkelement, waarbij theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn, zouden moeten kunnen kiezen. Deze vakken laten jou probleemoplossend denken en handelen, laten je creatief omgaan met kennis en helpen je vaardigheden (zoals plannen, in stappen werken, samenwerken, informatie opzoeken en verwerken, etc.) te ontwikkelen. We kunnen met trots melden dat we deze landelijke ontwikkelingen op onze mavo in gang hebben gezet in de vorm van het vak Technologie & Toepassing (T&T) en het vak Mavo Business. 

T&T is in ontwikkeling en zal in de nabije toekomst door jou gekozen kunnen worden. Om het vak te ontwikkelen werken we samen met “Sterk Techniekonderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord”, partnerscholen in de regio en het “Bèta Challenge Programma”.  

Mavo Business bestaat al een aantal jaar op onze mavo en zal binnen een landelijk gesubsidieerd pilotproject worden doorontwikkeld tot examenvak. Om het vak te kunnen doorontwikkelen werken we samen met partnerscholen binnen het pilotproject, het SLO en het ministerie van OCW. 

Ook werken we op steeds grotere schaal samen met het bedrijfsleven, zodat jij kennis kunt maken met verschillende beroepen binnen én buiten de Bollenstreek. Een mooi voordeel van de samenwerking met bedrijven is dat we de kennis van mensen buiten de school in kunnen zetten en onze docenten samen met de mensen uit het bedrijfsleven échte opdrachten kunnen ontwikkelen.