Onze school - Havo

De leerroute havo is een van de mogelijke onderwijsniveaus die te volgen is op het Fioretti College. Dit vijf jaar durende leertraject bereidt de leerling zo goed mogelijk voor op het hbo, of eventueel het vwo.

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs. Na het derde jaar kiezen leerlingen een profiel met verplichte vakken en keuzevakken. Na het examen is er ook een mogelijkheid om door te stromen naar het vwo. 

Op het Fioretti College start de leerling, na groep 8, in de brugklas. Een leerling met havo-advies begint in een gemengde brugklas, een zogeheten havo-vwo brugklas. Hierna wordt er gekeken welk niveau de leerling het beste aan kan, op basis hiervan wordt de keuze tussen havo en vwo gemaakt. Vanaf het tweede tot en met het vijfde jaar zitten de 'havisten' bij leerlingen in de klas van hun eigen niveau.

Het havo kent in tegenstelling tot de mavo geen verschillende leerwegen waar leerlingen op verschillende manieren werken met de lesstof. Bijvoorbeeld het niveau van de lesstof en de hoeveelheid praktijkgerichte lessen. De vakken die in het havo worden aangeboden zijn voor iedere leerling hetzelfde. Toch zijn er voor leerlingen verschillen. Dat komt door de verschillende profielen die je kan kiezen. Een havo-leerling kan kiezen uit de volgende profielen:

  • Cultuur & maatschappij (CM)
  • Economie & maatschappij (EM)
  • Natuur & gezondheid (NG)
  • Natuur & techniek (NT)

Een havo-leerling maakt na het derde schooljaar een keuze voor welk profiel hij of zij zou willen volgen. Elk profiel heeft (verplichte) bijbehorende vakken. Informatie wat betreft de profielen is hier te vinden.

 

Wat is er na de havo?

Havo bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het hbo. Met een diploma op zak kan een leerling meestal starten met een hbo-opleiding. Het hbo leidt studenten op voor een beroepsrichting. Na het hbo kunnen studenten doorstromen naar een hbo-master, met een verdieping van de eerder opgedane leerstof, of naar de universiteit. Jaarlijks stromen ongeveer 35.000 leerlingen in Nederland door van het havo naar het hbo. Niet alle leerlingen stromen (gelijk) door naar het hbo. Een kleine groep stroomt door naar het vwo. Er zijn ook leerlingen die bijvoorbeeld tijdelijk gaan werken of een reis maken. Op het Fioretti College kan je bij het decanaat terecht voor informatie over een profielkeuze, vervolgstudie of stap naar het vwo.