Onze school - Gymnasium

Het gymnasium is het hoogst mogelijke leerniveau op het Fioretti College in Lisse. Samen met atheneum is het gymnasium onderdeel van het vwo. Deze zesjarige leerroute bereidt de leerling voor op een universitaire vervolgopleiding. 

Het Fioretti prijst zich gelukkig een opleiding op het gymnasiumniveau aan te kunnen bieden. Het gymnasium is een schoolsoort die bij uitstek geschikt is voor leerlingen die goed kunnen leren en een brede interesse hebben. Het grote verschil met het atheneum is dat je Grieks en Latijn krijgt. Deze uren worden weer gecompenseerd met andere lessen, zo heeft het gymnasium evenveel lesuren als het atheneum. Daarnaast is het verplicht om voor een gymnasium diploma minimaal één van beide klassieke talen als examenvak te doen. 

Wat niet op het lesrooster staat maar in de praktijk wel essentieel is, is dat je op het gymnasium in contact komt met andere leerlingen die vergelijkbaar zijn qua intelligentie en interesse. Hierdoor ontstaat een dynamische wisselwerking tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de docent(en). Het lesniveau in een gymnasiumklas ligt daardoor in de regel op een hoger niveau. In het algemeen geldt dat op het gymnasium intelligente leerlingen uitgedaagd worden op alle mogelijke vakgebieden. Dit geldt met name in de onderbouw, waar de gymnasiumleerlingen voor alle vakken bij elkaar in de klas zitten.

Gymnasium is voor leerlingen die goed kunnen leren en een brede interesse hebben. We hanteren daarbij de criteria dat de basisschool een duidelijk vwo-advies geeft dat gesteund wordt door een passende CITO-score. We hanteren in de praktijk een score van 545 en hoger. Bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs voeren we altijd overleg met de basisschool. Het kan daarom voorkomen dat soms met kracht van argumenten afgeweken wordt van de gebruikelijke criteria.

Waarom gymnasium en niet atheneum? Deze vraag is niet meer zo makkelijk te beantwoorden als vroeger. Toen waren er bepaalde universitaire opleidingen waarvoor je echt een gymnasiumdiploma moest hebben. Dit is echter niet meer het geval, beide diploma's geven dezelfde rechten (uiteraard afhankelijk van het vakkenpakket). Maar het blijft staan dat het gymnasiumdiploma zeker een meerwaarde heeft. Zo heeft een leerling van het gymnasium een bredere en diepere intellectuele bagage dan een leerling met een atheneum diploma. Daarnaast beschik je over een diploma op het gebied van Grieks en/of Latijn. Dankzij deze klassieke talen ligt er een goede basis voor een goede en veelzijdige culturele bagage. 

 

Wat is er na het gymnasium?

Als je na het zesde jaar je gymnasium diploma in de pocket hebt, mag je beginnen aan het eerste jaar van de universiteit. Het is uiteraard ook mogelijk om aan een hbo-opleiding te beginnen (echter raden wij dit niet aan). Het decanaat op het Fioretti College kan een leerling voorzien van alle informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Ook kunnen ze helpen bij het aanmelden voor meeloop- en proefstudeerdagen.