Onze school - Dyslexie

Dyslexie wordt op het Fioretti College uiterst serieus genomen. Als een leerling extra aandacht of begeleiding nodig heeft vanwege zijn of haar dyslexie, is dit zeker mogelijk. Lees hier meer over hoe wij dit doen. 

Binnen het Fioretti College Lisse is veel aandacht voor dyslectische leerlingen. Als de leerlingen in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring, dan krijgen zij door middel van een aantal faciliteiten extra ondersteuning.

Volgens het "protocol dyslexie voortgezet onderwijs" is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Als school proberen we de leerlingen op hun eigen cognitieve niveau te laten presteren ondanks de belemmeringen die ze ondervinden door de dyslexie. Hiervoor zet de school een aantal middelen in.

Faciliteiten en ondersteuning

  • De leerling heeft recht op maximaal 10 minuten extra tijd bij proefwerken en SO’s.
  • Als alleen de spelling getoetst wordt (dictee), wordt de dyslectische leerling apart genormeerd.
  • Wanneer de spelling niet centraal staat worden spelfouten niet meegerekend. Dit geldt niet voor spelfouten waaraan grammaticale regels ten grondslag liggen, zogeheten regelfouten (b.v. werkwoordsvormen).
  • Een van de mogelijkheden is het aanbieden van het onderwijs via de Lex app of het programma Kurzweil. Dit biedt ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of andere leerproblemen waarbij auditieve ondersteuning in school nodig zou zijn. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van diverse andere apps.

De dyslexiecoach

Er zijn drie dyslexiecoaches. Het belangrijkste doel van de dyslexiecoach is dat de leerling weet dat er een aanspreekpunt is binnen de school als er vragen en/of problemen zijn over hun dyslexie. De dyslexiecoach is er ter ondersteuning van de leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring. De ondersteuning bestaat vooral uit het leren omgaan met de faciliteiten en voorzieningen die aangeboden worden op school.

Vermoeden van dyslexie?

Als er een vermoeden bestaat van dyslexie bij een leerling, is er afgesproken  dat er op de basisschool van de leerling al actie ondernomen dient te worden. Om er zo voor te zorgen dat de leerling niet deze procedure hoeft te doorlopen op de middelbare school. Als bij ons op school toch blijkt dat er bij het docententeam een vermoeden bestaat met betrekking tot eventuele dyslexie dan zijn er twee wegen die bewandeld kunnen worden om de leerling nader te onderzoeken. Via school of op particuliere basis kan er een onderzoek ingesteld worden. Het voordeel van het particuliere traject is dat er veel sneller een conclusie volgt.

Voor verder vragen over dyslexie, Lex app of Kurzweil kunt u via de mail contact opnemen met een van de coaches:

MAVO: M. Allard (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
HAVO: E. van Velzen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
VWO: J. Apperloo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Hieronder vindt u de website van dyslexie centraal. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Fioretti College Hillegom samen met leerlingen en docenten een film gemaakt over dyslexie. Bekijk deze film hier