gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Vrij lezen!

Bijna iedereen is ervan overtuigd dat lezen belangrijk is. Er gaat geen dag voorbij of je moet wel wat lezen. Onze leerlingen lezen op school
natuurlijk de stof die hoort bij de verschillende schoolvakken. Maar daarnaast houden we ons ook bezig met "Vrij lezen". Wat houdt dat in?

Alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 mhv en 4hv lezen wekelijks twee keer twintig minuten tijdens verschillende lessen. Eén van die leesmomenten
vindt plaats tijdens Nederlands. Leerlingen lezen een zelfgekozen boek, krant of tijdschrift, in het Nederlands. De docenten lezen dan zelf ook, om zo een goed voorbeeld te zijn voor de leerlingen. Leerlingen zijn vrij in de keuze van hun leesvoer, de docenten zijn voorzichtig stimulerend: ze proberen leerlingen boeken te laten kiezen die passen bij hun niveau.

Uit allerlei onderzoek blijkt dat het lezen in de moedertaal op veel gebieden vruchten afwerpt: de woordenschat en het taalgevoel worden groter, leerlingen leren zich beter concentreren en dat is ook zinvol voor alle andere vakken. Veel lezen is onmisbaar voor een succesvolle schoolcarrière.

Omdat leesbevordering dus ten dienste van alle vakken staat, willen we dat leerlingen het gewoon gaan vinden dat ze regelmatig bij alle vakken geacht worden te lezen. We streven naar een schoolcultuur waarin lezen niet meer iets is wat "moet", maar iets wat er gewoon bij hoort en ook fijn kan zijn.

In de klassen 1 en 2 wordt soms ook gelezen tijdens invaluren. Ook kunnen leerlingen bijvoorbeeld lezen als ze wat eerder klaar zijn met een toets. Het is dus van belang dat ze altijd een leesboek bij zich hebben.

Moedig als ouder uw kind aan om te lezen. Dat kunt u doen door zelf het goede voorbeeld te geven en door regelmatig te informeren naar het boek dat uw kind aan het lezen is. Stimuleer bezoek aan de bibliotheek of het studiecentrum op school. Dan helpt u mee om het Vrij lezen ook voor uw kind succesvol te laten zijn!

Ter informatie over de Aanpak Vrij lezen bij ons op school is een kort filmpje gemaakt met beelden uit de praktijk.

U kunt dat bekijken op: https://youtu.be/AkBKFx4xn00