gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Centrum voor Jeugd en Gezin Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien.

Zij denken met jullie mee en bieden, waar nodig, ondersteuning. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen.

Het CJG en het Voortgezet Onderwijs Elke school heeft vaste contactpersonen binnen het CJG. De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en de leefstijl. Aan de 13–14 jarigen (klas 1 vmbo en 2 havo/vwo) en de 15–16 jarigen (klas 3 vmbo en 4 havo/vwo) worden persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven gegeven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit. De Verpleegkundigen van het CJG kunnen gedurende de hele schoolperiode met ouders meedenken en hen van adviezen voorzien.

Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is er voor meer specialistische (jeugd)hulp. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om je snel en persoonlijk te ondersteunen als je vragen hebt over of problemen hebt met opvoeden en opgroeien. Er wordt samen met u (en de school) gekeken wat nodig is. Jeugd- en gezinswerkers zijn op vaste momenten in de school aanwezig voor ondersteunende gesprekken met jongeren. Deze gesprekken vinden plaats in overleg met u en de jongere. Ook kan er op school overleg zijn van een zorgteam, waar CJG-medewerkers aan deelnemen.

Vertrouwelijk Alle gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over gesproken zonder dat de jongere het zelf weet.

Jongerenwebsite Voor jongeren heeft het CJG www.Hoezitdat.info : een aparte website over studeren, geld, gezondheid, seks en meer. Anonieme vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze Jongerensite staat ook uitleg over de gezondheidstest op school.

BUURbook – Hart voor de Jeugd Veel CJG activiteiten zijn ook te vinden op BUURbook. Dit digitale marktplein is in Holland Rijnland ingericht om jeugd en gezinnen te ondersteunen. U kunt er plannen en ideeën delen, vragen stellen, activiteiten organiseren in de buurt of samenwerken met professionals.

Contact met het CJG U kunt contact opnemen met de JGZ-medewerkers op uw school via 088 – 254 23 84. Voor direct contact met het jeugd- en gezinsteam, bel: 088- 254 23 73.