gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Bevorderingsrichtlijnen Fioretti College Lisse

Preambule

Het docententeam beslist over de bevordering met in achtneming van de eindverantwoordelijkheid van de schoolleiding: de schoolleiding heeft de bevoegdheid om op grond van zwaarwegende redenen de beslissing van het docententeam te herzien. Wanneer een leerling, ouder en/of docent het niet eens is met het besluit van de school over wel of niet bevorderen, is het mogelijk herziening (revisie) aan te vragen. Een verzoek tot revisie wordt ingediend bij de teamleider. Voor revisie is het nodig dat er feiten en omstandigheden naar voren komen, die niet bij de vergadering bekend waren op het moment van de beslissing of dat er een procedurefout is gemaakt. Dit is ter beoordeling van de schoolleiding.

Doorstroom 4 mavo naar 4 havo schooljaar 2018/2019