gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Het Fioretti College is een school waar leerlingen graag zijn. Onze school heeft een goede naam en goede resultaten. Dat is iets om trots op te zijn. Om ervoor te zorgen dat we het ook in de toekomst goed blijven doen, is het van belang om deze kracht te koesteren.
We zijn er trots op dat dit plan tot stand is gekomen met medewerking van leerlingen, ouders en collega’s van het Fioretti College in Lisse. Zij hebben ons verteld wat ons maakt tot wie we zijn en wat onze kracht is. Wij realiseren ons dat we veel verworvenheden kennen, maar we kennen ook de nodige uitdagingen.