gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

 

 Bestaansmissiestudieplus1

Sommige kinderen hebben in bepaalde perioden van hun leven intensieve begeleiding nodig zodat zij het diploma kunnen halen dat past bij hun cognitieve capaciteiten. Deze begeleiding kan niet altijd thuis worden geboden of door school daarom heeft het Fioretti College StudiePlus opgericht.

In de bovenbouw wordt van leerlingen steeds meer zelfstandigheid gevraagd. Niet alle leerstof wordt meer klassikaal behandeld, terwijl de leerstof wel wordt getoetst. Het trouw doorwerken van een planning aan de hand van een studiewijzer die de leerkracht aanbiedt, leidt over het algemeen tot voldoende studieresultaten. Daar waar leerlingen echter verzuimen of niet bij machte zijn
om de leerstof zelfstandig te bestuderen, ontstaan achterstanden, hiaten en veelal onvoldoende resultaten.

Een belangrijke eis in de bovenbouw is dus werkdiscipline: het aan de hand van een planning starten met wat moet gebeuren en afmaken waar
je aan begonnen bent. Uit gesprekken met leerlingen en uit eigen ervaring is gebleken dat na de overgang van klas 2 naar 3, een aantal leerlingen buiten de lessen onvoldoende tijd besteedt aan hun school – met alle gevolgen van dien.

StudiePlus wil deze leerlingen helpen om de werkhouding te verbeteren. De leerlingen die moeite hebben met het opbrengen van de benodigde werkdiscipline en hierbij graag geholpen worden, kunnen zich opgeven voor StudiePlus. Wij zijn er voor leerlingen vanaf de derde klas en met name voor leerlingen die wel de capaciteiten hebben, maar in de bovenbouw last hebben van uitstelgedrag en gebrek aan discipline.

Doelstelling

Het doel van Studieplus is dat de leerling een goed studieritme vindt en zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de voortgang van het eigen werk, of geholpen wordt met een vakinhoudelijk probleem.

In het verlengde daarvan is het doel het halen van betere schoolresultaten. Bij StudiePlus leert de leerling niet alleen hoe hij aan school kan werken, maar dat hij moet werken. Daarnaast biedt StudiePlus vakinhoudelijke begeleiding voor leerlingen die structureel problemen hebben met een bepaald kernvak (Nederlands, Engels). StudiePlus streeft ernaar leerlingen te helpen hun studiehouding te verbeteren zodat zij uiteindelijk weer zelfstandig kunnen werken aan school. Het kan zijn dat een leerling slechte resultaten behaald door sociaal-emotionele problemen,
ernstige motivatieproblemen of faalangstproblemen. Wanneer wij dit signaleren kunnen wij in overleg met ouders hulp inschakelen om de leerling verder te helpen.

Werkwijze & Kosten

Elke leerling die zich via het aanmeldingsformulier aanmeldt ontvangt een uitnodiging voor het intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken
welke leerproblemen de leerling heeft en of wij in staat zijn de leerling te helpen. Vervolgens wordt er een contract opgesteld. Samen met de leerling wordt gekeken wat de leerdoelen voor de komende periode zijn.

StudiePlus-groep

StudiePlus biedt leerlingen die thuis niet tot huiswerk komen en/of thuis onvoldoende feedback (willen) krijgen effectieve ondersteuning. Deze leerlingen kunnen 2 tot 4 middagen op school onder begeleiding huiswerk maken; er wordt per sessie met een planningskaart en met controlemomenten gewerkt.

Ondersteuning met plannen/ structuur aanbrengen - leerlingen die merken dat zij hun tijd (voor schoolzaken) niet effectief kunnen indelen, worden hier intensief bij begeleid, zodat zij leren hun tijd goed in te delen en effectief te gebruiken. Ook is er naast structuur, extra begeleiding bij het leren van toetsen. Daarbij doorgronden we het leerprobleem van de leerling , zodat we hier op de juiste manier mee kunnen helpen. Bij de intake worden de leerdoelen opgesteld. Van belang is dat het zowel behapbaar als controleerbaar is. De doelen moeten 'smart' zijn, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden. Daarbij werken de leerlingen met een eigen planningskaart. Ouders en leerling dienen zich te verbinden aan de gemaakte afspraken.

Bijlesgroep: Inhoudelijke ondersteuning voor de kernvakken

Leerlingen die bovengemiddeld veel ondersteuning nodig hebben voor bepaalde kernvak (Engels, Nederlands) en bij wie de reguliere schoolondersteuning onvoldoende is. De bijlessen worden gegeven door een docent verbonden aan het Fioretti College. StudiePlus treedt hier op als tussenpersoon.

Categorie                                                                  Tarieven

StudiePlusgroep:
twee middagen¹ in de week                                       €130 per vier lesweken

StudiePlusgroep:
vier middagen¹ in de week                                        €185 per vier lesweken

Bijles Nederlands en Engels                                       €100 per vier lesweken één uur bijles per week

¹: een middag begint 15.30 uur en eindigt om 17.00 uur

Wij hopen met StudiePlus een groep leerlingen die nu buiten de boot valt op weg te kunnen helpen om uiteindelijk het felbegeerde diploma te bemachtigen. De geboden begeleiding gaat veel verder dan wat er in de lessen gegeven kan worden. Gezien de extra tijd die er door de begeleiders ingestoken gaat worden kan deze extra begeleiding uiteraard niet gratis aangeboden worden. Met bovenstaande tarieven hopen we de begeleiding kostendekkend te kunnen aanbieden. Bijkomend voordeel is dat de begeleiding in school is zodat het overleg met de vakdocenten geborgd is en
er goed aangesloten kan worden op hetgeen er in de vaklessen gebeurt.

studieplus2

StudiePlus staat onder leiding van André Marendziak, docent geschiedenis op het Fioretti College en Tanja van Sabben-Atzema, docent Nederlands op het Fioretti College.                                                                    

Contact

Tanja van Sabben-Atzema       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.             

André Marendziak                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.