gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Leren staat bij ons centraal

Wij staan voor de opdracht om alle talenten van onze
leerlingen maximaal te ontwikkelen. Leerprestaties zijn daarbij belangrijk.
Daarnaast hebben wij ook oog voor de sociale ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom bruist de school van activiteiten, naast de lessen organiseren we: excursies,
studiereizen, toneel, profielklassen, concerten, tentoonstellingen, opzetten van
onderzoek, toernooien en feesten, acties ter ondersteuning van kinderen in nood
etcetera. Hierdoor kan elke leerling naast de verplichte vakken zijn talenten
ontwikkelen bij activiteiten van zijn of haar keuze.

Fioretti Fast Forward

Het Fioretticollege streeft ernaar alle talenten van de leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen.

We willen dat onze leerlingen zich zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel terrein optimaal ontwikkelen.
Wij koesteren het Fioretti-DNA: passie voor onderwijs, oog voor de individuele leerling en ruimte voor ontwikkeling.