gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Ex-Fiori

Ex fiori is de vereniging van oud-medewerkers van het Fioretti College Sportlaan.

Verslag reünie Ex Fiori 10 november 2018

Ben opende de reünie met een welkomstwoord waarin hij eerst uitlegde waarom er in 2017 geen bijeenkomst is geweest. Vervolgens herdacht hij de overleden oud-collega’s en heette daarna de nieuwe leden van ex Fiori van harte welkom bij de club. Hij deelde mede dat hij stopte met het voorzitterschap van ex Fiori en hij de hamer op de bestuursvergadering van aanstaande januari zou overdragen aan Huug Tielemans.

Onderstaand het hele verslag + de foto's

---------------------------------

De reden om deze vereniging op te richten is dat vele oud-medewerkers zich nog steeds bij het Fioretti College betrokken voelen en dat zij op de hoogte willen blijven van het wel en wee van werkende en niet-werkende collega's en van de school. Initiatiefnemer Piet Schutte heeft hierover meerdere malen van gedachten gewisseld met Wilma Verdonkschot die de plannen enthousiast heeft ondersteund. Vervolgens hebben Piet Schutte en Johan Copier middels een enquête de belangstelling voor een dergelijke vereniging gepeild bij oud-collega's. De positieve respons was groot. En zo is de vereniging ex fiori ontstaan.

Lees meer: Ex-Fiori