gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Het Fioretti College put zijn inspiratie uit de boodschap van Franciscus van Assisi, een twaalfde-eeuwse monnik die zijn rijke leven opgaf om zich vanuit zijn christenideaal in nederigheid in te zetten voor omgeving, mens en natuur.

De school heeft zijn naam ontleend aan een boek over Franciscus en zijn broeders: I Fioretti di San Francisco. Onze school probeert in navolging van Franciscus dienstbaar te zijn aan het onderwijs met aandacht voor een evenwichtige omgang met de medemens en de omgeving. De school richt zich op het bieden van uitdagend onderwijs voor leerlingen van verschillende afkomst en met verschillende talenten. De school wil een gemeenschap zijn waar onderwijs wordt genoten in een sfeer van saamhorigheid en respect voor elkaar.