Nieuws - Instructie voor toegang tot het materiaal Meer leren in minder tijd

In de informatiebrief wordt melding gemaakt van de site Meer leren in minder tijd waarop allerlei tips zijn te vinden om op een effectieve manier te werken aan het huiswerk, plannen en het voorbereiden voor toetsen en examens. De site is toegankelijk via het account van de leerlingen. Dit gaat als volgt:

Het werkt het best op een laptop of desktop. 
1. Open uw webbrowser.
2. Laat uw kind inloggen op zijn/haar schoolaccount.
3. Kopieer dan op deze link: https://meerlereninmindertijd.fioretti.nl in uw webbrowser.