Nieuws - Update 19 november

Andere locaties

Worden
wie je bent

 

Deze week heeft, hoe kan het ook anders, weer in hoge mate in het teken gestaan van corona en de oplopende cijfers. Ook in school stijgt het aantal ziekmeldingen, 160 leerlingen thuis (ziek of in quarantaine) was geen uitzondering. De omstandigheden leiden ertoe dat wij een aantal maatregelen gaan of al hebben genomen om onze twee belangrijke uitgangspunten van het coronatijdperk te blijven realiseren, namelijk de continuïteit van ons onderwijs en dat in goede gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. 

Volgens de officiële overheidsrichtlijnen blijft het onderwijs nog enigszins verschoond van beperkingen, maar we worden er wel mee geconfronteerd. Met name het nieuwe quarantainebeleid dat nu door de GGD gehanteerd wordt, vergroot het aantal medewerkers en leerlingen dat thuis in quarantaine moet. 

 

Nieuwe quarantaineregel

De GGD adviseert vanaf deze week als volgt:

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM.
 • Alle gezinsleden gaan in quarantaine en laten zich testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona.
  • Bent u beschermd? Blijf thuis en laat u dan 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is dan mag u stoppen met de quarantaine. Maak hiervoor een afspraak bij de GGD.
  • Bent u niet beschermd? Blijf thuis en laat u zich dan 2 keer testen om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding ervan te stoppen. De 1e test doet u meteen en de 2e test op dag 5 na het laatste contact met uw besmette (coronapositieve) huisgenoot. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.
 • Ook kinderen tot 4 jaar moeten thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.

 

Ook de werkwijze van de GGD Scholenteam is veranderd, daartoe heeft de GGD bijgaande brief GGD gestuurd.

 

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

De lessen

 • Met ingang van maandag zijn alle lessen weer in 'online vorm', dat wil zeggen dat als, uit SOM herleidbaar, in een klas een of meerdere leerlingen de lessen online kan volgen, de docent  de les online geeft. Deze online lessen worden gekenmerkt door een welkom en afsluiting ook voor de leerlingen thuis en zijn bedoeld om de leerlingen thuis de les te laten volgen. Vragen ter verduidelijking kunnen via de chat of een aparte mail doorgegeven worden.
 • In de situatie dat een collega thuis in quarantaine zit en daar vandaan de les online kan geven, zullen wij in school de klas opvangen zodat zij in een lokaal deze online les kunnen volgen.
 • Wij hebben de brugklasmentoren gevraagd om hun mentorleerlingen nogmaals de techniek van online lessen uit te leggen en de gedragsregels ervan (bijv. camera aan) te bespreken. Daartoe hebben we vorig jaar een flyer online lessen gemaakt. Wij vragen u als ouder om met zoon/dochter deze flyer door te nemen en eventueel een update van pc of laptop uit te voeren waardoor de techniek optimaal werkt.
 • De tekst van het verzuimbandje is aangepast. Wij vragen u om bij verzuim het bandje van ziekmelding duidelijk in te spreken of de leerling de les wel of niet online kan volgen en er ook op toe te zien dat de leerlingen dit ook daadwerkelijk doen.
 • Het mag duidelijk zijn dat de optimale vorm van onderwijs in school plaatsvindt. De online lessen geven de leerlingen de kans de les te volgen maar van enige interactie (zoals in een les) is nauwelijks tot geen sprake. Het is dan ook van groot belang dat de leerlingen naar school komen, mits er uiteraard geen klachten of quarantaineverplichtingen zijn. Soms bekruip ons het idee dat een leerling te 'makkelijk' thuis blijft, zonder dat er een gegronde reden voor is. 

Overige activiteiten

 • Wij hebben alle activiteiten die tot 3 december gepland staan beoordeeld op urgentie en uitvoerbaarheid. Afspraak is om vanaf vandaag geen bijzondere activiteiten meer te organiseren als het niet strikt moet. 
 • Het pré-examenconcert gaat door maar wel met de restrictie dat de deelnemende leerlingen (circa 15) ieder maximaal twee personen uit mag nodigen die in duo's verspreid door de aula zullen plaatsnemen.
 • De ouderavond (10-min.gesprekken) op 30 november wordt ook online gehouden.

Afstand, mondkapjes en thuiswerken

 • Het advies van de 1,5m afstand is een advies voor een iedereen en appelleert aan ieders verantwoordelijkheid en gezonde verstand. 
 • Er geldt geen verplichting voor het dragen van mondkapjes in het onderwijs. Uiteraard kan een leerling of medewerker er wel voor kiezen om dit wel te doen.
 • Het thuiswerk-advies willen wij zeker promoten, ook al is dat voor een school lastig. Toch een oproep om na afloop van je lessen en als je geen andere fysieke afspraken in school meer hebt, naar huis te gaan om daar je werk voort te zetten.
 • Kijkend naar de jaaragenda is het besluit over het doorgaan van de kerstactiviteiten, afsluiting van het jaar en start in januari opgeschort, in afwachting van de persconferentie van 3 december a.s.

 

Het gevoel van 'daar gaan we weer' overheerst. De realiteit van de aantallen valt niet te ontkennen. Voor ons van belang is dat we de verantwoordelijkheid nemen om ons onderwijs voort te kunnen zetten en daarbij ieders gezondheid in acht nemen. Het klinkt eentonig, maar alleen SAMEN kunnen en zullen wij dit moeten doen! Dank daarvoor.

Wij wensen u een fijn weekend, let op elkaar en blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob de Kleijn

Rector