Nieuws - Update 5 november

Andere locaties

Worden
wie je bent

We kunnen er niet omheen, de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de zaak weer op scherp gezet. De discussies over de maatregelen worden volop gevoerd, maar er is ook opluchting: het onderwijs wordt (voorlopig) gespaard van strengere maatregelen. Maar voor hoe lang?

Naar aanleiding van de toename van coronameldingen en vragen van ouders en leerlingen, hebben we op de website een overzicht geplaatst over hoe te handelen in geval van corona bij de leerling of een huisgenoot. Onder het menu 'leerlingen > ziekteverzuim en verlof' is dit overzicht te vinden. Het testen bij vermoeden van corona kan trouwens ook in Lisse plaatsvinden, we ontvingen deze week het bericht dat in de Kanaalstraat 77A een zogenaamde testbus van de GGD staat, waar men zich tussen 9 uur en 11 uur kan laten testen.

 

Inmiddels zijn de facturen van de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. We horen wel regelmatig dat deze facturen niet aangekomen zijn, maar dan worden ze vaak geplaatst in de spambox. met name bij hotmail-accounts. Graag uw aandacht voor de facturen.

 

Vrijdag 12 november is er een FSV-activiteitenavond. De leerlingen kunnen zich voor die avond opgeven en deelnemen aan diverse activiteiten, van lasergamen, limbodansen tot oud-Hollandse spelletjes. Uiteraard wordt deze avond begeleid door collega's en leerlingen van het FSV. Vandaag ontvangen alle ouders hierover nog een mail met de nodige info.

 

Gisteren, vandaag en maandag bezoeken de examenklassers de Efteling. Dit daguitstapje is geregeld als een soort compensatie omdat er in het afgelopen anderhalf jaar voor deze groep leerlingen al heel veel geschrapt is. Uit de reacties van de leerlingen en de collega's blijkt dat dit in ieder geval een zeer gewaardeerd initiatief is en een welkome afwisseling na de toetsweek.

 

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft, of we het ermee eens zijn, blij mee zijn of niet, meer gewicht gegeven aan het bezitten van het Corona ToegangsBewijs (CTB). Dit is de bekende QR-code die toegang moet verlenen tot evenementen, musea etc. Nu de school weer volop draait, zullen er vaker excursies gehouden worden naar locaties waarbij het tonen van de QR-code een vereiste is. In de praktijk zal dit betekenen dat we bij dit soort excursies de leerlingen vóór vertrek zullen vragen naar hun QR-code, indien niet gevaccineerd is die QR-code verkrijgbaar door te testen-voor-toegang. Indien de leerling de QR-code niet kan laten zien, betekent dan dat hij/zij niet mee kan en een alternatieve opdracht krijgt. Uiteraard doen wij er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid op excursie te gaan en zullen we het liefst locaties kiezen waar de eis van de QR-code niet is, maar ook wij moeten ons houden aan de door de overheid opgestelde regels.

 

Het onderwerp buitenlandreizen staat in school weer hoog op de agenda. De onlangs gehouden enquêtes onder ouders, leerlingen en collega's laten zien dat de wens om de reizen door te laten gaan zeer groot is. Maar ook dat de vaccinatiegraad onder de leerlingen (doelgroep is de voorexamenklassen) hoog is en de bereidheid om te testen-voor-toegang groot is. Wij delen absoluut de mening dat 'al heel veel niet is doorgegaan' en dat het daarom toch wel mooi zou zijn als we die reizen weer kunnen oppakken. Dat heeft ons doen besluiten om de haalbaarheid van de reizen te onderzoeken, onder de huidige omstandigheden en de kaders waarbinnen het buitenland bezocht kan worden. Geen makkelijke opgave als je ziet in welk een tempo de laatste week de regels in alle landen aangescherpt worden. Dat kan tot gevolg hebben dat de opzet van de reis en de bestemmingen aangepast worden (bijv. minder kleinschalig en dichter bij huis). Maar de conclusie zou ook kunnen zijn dat een reis naar het buitenland in april 2022 niet haalbaar/organiseerbaar is. Wellicht dat een binnenlandse versie dan een alternatief kan zijn.

Op korte termijn ontvangen de leerlingen en ouders nadere informatie over de opzet van de reizen.

 

Het wordt spannend de komende dagen, met een volgende persconferentie in zicht.

Wij wensen iedereen een fijn weekend. Let op elkaar, houdt de regels in acht en laten we er met z'n allen voor zorgen dat het onderwijs door kan blijven gaan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob de Kleijn

Rector