Nieuws - Update 1 oktober

Andere locaties

Worden
wie je bent

De week is stralend begonnen! Niet alleen het zonnetje wordt daarmee bedoeld, maar ook de brede glimlach van leerlingen en collega's die tekenend was voor een start op school zónder mondkapje! Wat een mooi gezicht is het om weer 'hele' gezichten te zien, het stemde iedereen meteen heel vrolijk.

Om het het verplicht dragen van het mondkapje ritueel af te sluiten, was er voor elke leerling en collega een heerlijk schepijs te halen, waarmee meteen de opbrengst van de verkochte mondkapjes 'opgesnoept' is. Deze traktatie is met groot enthousiasme ontvangen.

Tel daarbij ook nog eens het festijn van de Lissese Feestweek met de kermis en de week kon voor leerlingen niet meer stuk. Eindelijk weer eens kermis en vertier. 

Ons Deltaplan NPO (u weet wel, dat plan dat elke school heeft moeten maken om vertragingen, achterstanden weg te werken, maar ook om de binding met school weer tot stand te brengen) draait op volle toeren. Alle leerlingen die op basis van de resultaten van voor de zomer, overgangsgesprekken en advies van de mentor zijn in de verschillende vormen van extra begeleiding, bijles etc geplaatst. Mocht u als ouder het idee hebben dat uw zoon/dochter niet geplaatst is of heeft u vragen anderszins over ons Deltaplan, neem dan gerust contact op met de mentor of teamleider.

Vandaag ontvangen alle ouders van de leerlingen in het voorexamenjaar én de leerlingen een enquête over de buitenlandreizen. De enquête is anoniem maat heeft als doel om een inschatting te maken naar de haalbaarheid voor de organisatie ervan, gezien de coronarichtlijnen. Op korte termijn moet er dan ook duidelijkheid komen over het al of niet doorgaan van de reizen. Voor de huidige examenklasleerlingen wordt op dit moment een eendaagse trip georganiseerd. Als een kleine compensatie van de gemiste reis in het vorige schooljaar.

Ondanks de wat sombere weersvoorspellingen wens ik iedereen toch een fijn weekend!

 

Met vriendelijke groet,

Rob de Kleijn

Rector