Nieuws - Update 17 september

Andere locaties

Worden
wie je bent

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft voor velen de verlossing van het mondkapje gebracht. In mijn laatste berichten werd al duidelijk dat het steeds lastiger werd om de leerlingen nog te bewegen tot het dragen van het mondkapje. Vanaf maandag 27 september is het mondkapje in school dus niet meer verplicht, maar zoals wij ons tot nu toe altijd aan de richtlijnen hebben gehouden, zullen wij ook de komende week nog toezien op het dragen ervan.

Van belang blijven natuurlijk wel onderstaande adviezen/afspraken:

- over handenhygiëne

- bij corona gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen (ook als je gevaccineerd bent) 

- wanneer je positief getest bent, het verzoek om dat dan zo snel mogelijk te melden aan school

- school blijft de zelftesten verstrekken (2 per week).

Ook de afstandsregel vervalt, waardoor leerling én collega meer bewegingsruimte krijgen. Daardoor is ook mogelijk om weer excursies te organiseren. Musea, dierentuinen e.d worden aangemerkt als doorstroomlocaties waardoor die bezocht kunnen worden zonder het coronatoegangsbewijs. Het zal duidelijk zijn dat excursies naar locaties waar het wettelijke coronatoegangsbewijs wel gevraagd wordt, bijvoorbeeld theaterbezoek, niet zo maar door kunnen gaan. In die gevallen zal er overleg met de directie zijn.

De laatste dagen horen we meer problemen met het inloggen in SOM. In de praktijk kunnen de meeste problemen verholpen worden door op onze website te kijken naar de link 'problemen met inloggen'. 

Zoals al eerder gemeld, stoppen we met de online-lessen. Dit omdat de quarantaineregels veranderd zijn en niet meer hele klassen of groepen thuis hoeven te zitten. Daarnaast is de techniek voor het actief volgen van de les niet toereikend op dit moment. Indien onlinelessen nog een noodzakelijke oplossing zijn voor een leerling die thuis zit, zal dat als een maatwerkafspraak geregeld worden in samenspraak met mentor en teamleider.

Op dit moment is het voor de leerlingen van de bovenbouw de periode om aan hun profielwerkstuk te werken. Vaak hoort daar een onderzoek/enquête bij die leerlingen willen versturen naar medeleerlingen, collega's of ouders. Het vergaren van informatie is uiteraard van belang voor hun onderzoek en deelname juichen we zeker toe. Maar om een overload aan bulkmail naar ouders te voorkomen, zullen wij de verzoeken voor deelname aan vragenlijsten op onze website plaatsen, onder het kopje 'ouders' > 'profielwerkstukken'. Nadat de begeleider van het profielwerkstuk de vragenlijst gecontroleerd heeft, zal hij/zij de administratie vragen om de link op de site te plaatsen. Namens de leerlingen alvast een dank voor de medewerking!

Rest mij nog te vermelden dat de actuele overgangsrichtlijnen, na instemming van de MR, vanaf maandag op de site gepubliceerd worden.

En voor nu... wensen wij iedereen een fijn weekend, heb nog een weekje geduld om de volgende stap naar weer een 'beetje normaal' te zetten!