Nieuws - Update 23 april

Andere locaties

Worden
wie je bent

Vakantie!!

Het klinkt wat gek en tegenstrijdig dat in een tijd waarin we het met elkaar betreuren dat de leerlingen niet vaker naar school kunnen, we toch met z'n allen ontzettend uitkijken naar deze meivakantie.

Terwijl Nederland volop in discussie is over de aangekondigde versoepelingen, zijn het voor het onderwijs zeer hectische tijden. Lessen van dertig minuten klinkt zo 'lekker kort', maar de wijze waarop, in hybride vorm, vraagt erg veel van iedereen. Van leerlingen maar ook collega's. Bovendien is het na afloop van die lessen niet afgelopen, de mentoren hebben hun contacten met leerlingen en/of ouders, de collega's helpen online hun leerlingen, de examentrainingen verspreid door Lisse gaan gewoon door, kortom de collega's hebben sterk het gevoel dat 'we altijd aan staan', tot in de avonduren aan toe.
De vakantie is ook voor de leerlingen een verdiend moment van rust, van even met iets anders bezig zijn dan school. Natuurlijk geldt het niet voor alle leerlingen, maar kortere lessen en deels online hebben het schoolleven niet bepaald minder vermoeiend en ingewikkeld gemaakt. 

Voor de eindexamenleerlingen is de meivakantie de aanloop naar....
Het Centraal Examen start op 17 mei en dan wil je toch echt wel goed voorbereid zijn, in de vakantie zijn nog examentrainingen en indien thuis, is het voor de examenleerling een nuttige tijd om volgens een strak schema (waar uiteraard ook ontspanningsmomenten in moeten zitten) flink te blokken voor de examens.

In de vorige update hebben we een wijziging in ons corona-onderwijsmodel aangekondigd. Om in de termen van de pandemie te blijven, de weg terug naar het reguliere schoolleven. En ook hiervoor geldt: in kleine stappen. Zolang de 1,5m-richtlijn geldt, kunnen wij niet veel meer dan te proberen de verhouding leerlingen fysiek in school en leerlingen online thuis te verbeteren naar om-de-dag-naar-school in plaats van eens in de drie dagen. Het voornemen is er om per 10 mei per dag de helft van de onderbouwklassen fysiek lessen in school aan te bieden. Doordat we, en dat mag volgens de richtlijnen, de leerlingen indelen in vaste duo's (de indeling is door de mentoren gemaakt), zullen deze duo's op een vaste plaats in het lokaal 1,5m van elkaar gescheiden zitten waardoor er iets meer leerlingen in een lokaal kunnen zitten. Dat geldt voor de brugklas, 2 m/h/v en 3 h/v. Alle overige klassen hebben les in wisselende clustergroepen waardoor die indeling in duo's niet relevant is.

Op 6 mei hebben wij met de '1,5m werkgroep' nog overleg en zullen we op basis van de dan geldende richtlijnen de knoop doorhakken. Op 7 mei krijgen alle ouders en leerlingen bericht over de situatie vanaf 10 mei. Vanaf die datum zullen ook de zelftesten voor leerlingen beschikbaar zijn. Daarover ontvangen alle ouders en leerlingen vandaag in een afzonderlijke mail nog de nodige informatie.

De gebruikelijke afsluiting van deze update is vaak het wensen van een goed weekend. Maar voor nu is dat een fijne vakantie, voor leerlingen en collega's rust lekker uit en naar de examenleerlingen heel veel succes met de voorbereidingen! En vooral voor de laatstgenoemden: let op jezelf en elkaar, word niet ziek en neem je verantwoordelijkheid!!

 

Met vriendelijke groet,

Rob de Kleijn

Rector