Nieuws - Update 16 april 2021

Andere locaties

Worden
wie je bent

Voor velen was het een tegenvallende persconferentie. Van versoepelingen is er even geen sprake. 

De komende weken zijn voor ons en de leerlingen belangrijke weken. Diverse ontwikkelingen vragen onze aandacht. Het gaat daarbij om:

- de start van de toetsweek voor de onderbouw, 

- de voortgang van de examentrainingen, 

- een welverdiende vakantie en daarna 

- de mogelijkheid van sneltesten in school en 

- de onderbouwklassen per dag voor de helft naar school.

Bovendien zullen na de meivakantie de LO-lessen weer opgestart worden en zal ook de studie-/huiswerkbegeleiding van start gaan.

 

De toetsweek voor de onderbouw start vandaag, vrijdag. Voor veel leerlingen een bijzondere aangelegenheid omdat zij nog nooit (in de brugklas niet, maar ook niet in de tweede klas) een toetsweek hebben meegemaakt. Spannend dus. Afgesproken is dat, indien een leerling ziek is tijdens de toetsweek of in quarantaine thuis moet zitten, hij/zij de toetsen na de vakantie in kan halen. Naast toetsen zijn er ook andere activiteiten, o.a. de Rabobank pubquiz. Aan het einde van de toetsweek wacht de leerlingen een lekkere versnapering. Bovendien een lesvrije dag omdat vrijdag 23 april voor ALLE leerlingen een lesvrije dag is.

 

De examentrainingen verlopen voorspoedig. Collega's en leerlingen zijn enthousiast en flink fanatiek, mooi om te zien. Maar de eindstreep nadert, zo voelt het wel tenminste. De start van de centrale examens komt steeds dichterbij. 
De vakantie zal velen van ons goed doen. Twee weken even geen school en hopelijk genieten van mooi weer. En dan niet ziek worden natuurlijk. dus let op elkaar!

Het onderwijs kan op korte termijn gebruik maken van sneltesten. Vanaf volgende week zullen sneltesten worden afgeleverd op alle scholen voor VO in Nederland. Deze testen hebben tot doel om risicobeperkend voor leerlingen te zijn in het geval dat in een lesgroep een besmetting geconstateerd wordt en preventief voor collega's. Alles op basis van vrijwilligheid en het kan nooit leiden tot uitsluiting van het onderwijs. Het grote voordeel ervan is dat leerlingen direct een test kunnen afnemen en het onderwijs een grotere continu├»teit zal krijgen. Van belang blijft natuurlijk dat een leerling die symptomen heeft altijd thuis moet blijven en zich bij de GGD moet melden voor een PCR-test.

Op dit moment wordt alle informatie verzameld en zodra wij alle details kennen, zullen wij ouders berichten over de gang van zaken. Duidelijk is wel dat ouders voor leerlingen onder de 16 jaar toestemming moeten geven terwijl de leerling van 16 jaar en ouder zelf toestemming kan geven.

Wij hebben het voornemen om na de vakantie in de onderbouw met duo's te gaan werken die elk 1,5m uit elkaar zitten en daarmee bereiken we dat we dagelijks halve klassen naar school kunnen laten komen, dus voor de onderbouwleerling geldt dan dat ze om de dag naar school komen ipv nu om de twee dagen. De samenstelling van de duo's wordt door de mentoren gemaakt. Dit kan alleen in de onderbouw omdat deze lesgroepen elke les in dezelfde samenstelling zitten, dat geldt dus NIET voor de bovenbouwgroepen waarin met clusters gewerkt wordt. Deze groepen blijven telkens als 1/3e deel naar school komen. De lestijden blijven dan ook 30 minuten (plus 5 minuten leswissel) zoals nu.

Er staat dus veel op stapel. 

Wij wensen iedereen een mooi weekend, let op elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Rob de Kleijn

Rector