Nieuws - Update 2 april

Andere locaties

Worden
wie je bent

Deze week is niet anders verlopen dan afgelopen weken. De boodschap wordt haast eentonig maar ook deze week hebben wij weer meldingen van positieve geteste leerlingen en collega's ontvangen. En ook nu bestaat het beeld dat het aantal toeneemt.

De examenleerlingen staan vlak voor de start van de examentrainingen, waarvan de meeste buitenshuis worden gehouden. De zalen van de Waterkanten, de aula, maar ook de ruimtes in het Poelhuys gaan gebruikt worden. vanaf dinsdag zal er ook weer een tent achter de school staan om de leerlingen die in de aula hun examentraining hebben, een pauzeruimte te geven. Op die manier hoeven de examenleerlingen niet in school te zijn, waardoor er dus minder verkeersstromen zijn. 

Zoals al eerder gesteld, is het helaas niet mogelijk om van de andere klassen meer leerlingen per klas naar school te laten komen. De 1,5m richtlijn maakt het onmogelijk om meer leerlingen per klaslokaal toe te laten. Daarvoor zullen we nog geduld moeten hebben. En wellicht dat de vaccinatiecampagne in de omgeving, inmiddels hebben de eerste collega's hun oproep binnen, voor de komende weken een positiever beeld schetst. 

De contouren van  het Nationaal Programma Onderwijs (het door minister Slob aangekondigde plan om de komende twee jaar vertraging en achterstanden weg te werken) zijn steeds duidelijker aan het worden. Op korte termijn zullen wij leerlingen en ouders op de hoogte brengen over de wijze waarop wij als school het door ons genoemde 'Deltaplan' vorm gaan geven. De overheid zal ook sneltesten beschikbaar gaan stellen voor de scholen, voor leerlingen en collega's. Zodra bekend is hoe wij hiermee om moeten gaan, laten wij u dat meteen weten.

 

Het blijkt dat sommige ouders nog niet goed op de hoogte zijn van de procedure in geval van een positieve uitslag van zoon of dochter. Daarom nogmaals:

  1. Heeft uw zoon/dochter symptomen die passen bij corona, vraag dan een test aan bij de GGD en laat hem of haar thuis blijven in afwachting van de test, want er zijn immers klachten. 
  2. Als uw zoon/dochter door de GGD getest is en een positieve uitslag heeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen met school met Mark de Kievit (06-14195822) of Rob de Kleijn (06-23704778) en dit te melden. Wij kunnen dan, al of niet na contact met de GGD (in de meeste gevallen neemt de GGD contact met ons op om advies te geven) de nodige maatregelen nemen.
  3. De GGD overlegt met uw zoon/dochter in het kader van het Bron- en Contactonderzoek, geeft advies over de quarantainetijd  en zal dan bepalen of er sprake is van nauwe of overige contacten met medeleerlingen.
  4. Op basis van het advies van de GGD sturen wij dan klasgenoten en collega's die het betreffen het bericht met het advies van de GGD. Dit kan zijn meteen testen en in afwachting van de uitslag thuis blijven (nauwe contacten) of meteen testen (overige contacten) zonder de noodzaak om thuis te blijven. Veelal is dan ook het advies om na 5 dagen nogmaals te testen.

Het is dus van belang om ons op de hoogte te brengen, met name ook om het uitbreken van besmettingshaarden te voorkomen.

 

Helaas wordt het geen zonnig Paasweekend, toch wensen wij iedereen fijne Paasdagen, geniet ervan met elkaar. Maar let ook op elkaar en hou vol!!

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Rob de Kleijn

Rector