Nieuws - Update 26 maart

Andere locaties

Worden
wie je bent

Ook deze week is hebben wij weer een aantal positieve corona-uitslagen doorgekregen van de GGD. Je merkt dat er nog steeds twijfel is over de uitleg wat nu precies een nauw contact is en wanneer er over een overig contact wordt gesproken.

Ook de GGD is er niet helemaal helder in. Dat merken we met name bij het advies over het wel of niet in quarantaine gaan in afwachting van een test. Door de strubbelingen in Den Haag is ook daar nog eens duidelijk antwoord op gegeven, wanneer je preventief test (en dat is wat wij in de meeste gevallen adviseren als een leerling uit een klas positief is getest) hoef je niet in quarantaine totdat de uitslag bekend is. De thuisquarantaine geldt alleen wanneer je je hebt laten testen omdat je symptomen hebt. 

In de zogenaamde '1,5m werkgroep' hebben wij besloten om tot aan de meivakantie het huidige onderwijssysteem voort te zetten. Zolang de 1,5m richtlijn er is, zien wij geen andere manier om meer leerlingen in school te ontvangen. Ook niet als de examenleerlingen vooral buitenshuis hun examentraining volgen. We gaan dus door met per dag een derde van elke lesgroep in school les te geven en twee derde van de groep dus online.

Met regelmaat krijgen wij mailtjes of anderszins bezorgde reacties van ouders. Zorg over hun kind en het gemis aan fysiek onderwijs. Een zorg die we heel goed snappen en ook delen met u. Ook wij willen heel graag anders, en hopen dan ook dat we dit schooljaar nog alle leerlingen fysiek in school mogen begroeten. De persconferenties en het uitblijven van versoepelingen stemmen echter niet positief. Wij waarderen het zeer als u uw zorgen met ons, de teamleider of de mentor deelt. Uw zorg nemen wij zeer ter harte en bespreken die ook wekelijks in het schoolleidingsoverleg. 

De laatste rapportperiode tot aan de zomervakantie is aangebroken. Gezien de huidige corona omstandigheden krijgt het huidige lesrooster, in ieder geval tot aan de meivakantie,  voortgang. Hoe de schoolperiode hierna, tot aan de zomervakantie, eruit gaat zien weten we nu nog niet. Om alle leerlingen het recht te geven op gelijke kansen tijdens toetsen èn om tijdens de lessen ook echt les te kunnen krijgen hebben wij voor de onderbouw twee extra toetsweken ingepland.

Tijdens de toetsweken maken alle leerlingen van dezelfde jaarlaag, op hetzelfde moment, dezelfde toets. Om de bezetting op school binnen de regels te houden zal er op ieder moment slechts één jaarlaag op school zijn. De reguliere lessen voor de onderbouw komen binnen de toetsweek te vervallen. Hoe het toetsrooster eruit gaat zien en in welk lokaal uw kind wordt verwacht zal vanaf 10 april zichtbaar zijn op de portal. 

De eerste toetsweek staat gepland van 16 t/m 22 april. De tweede toetsweek zal zijn van 31 mei t/m 4 juni. De eind-proefwerkweek, die al gepland stond, is van 30 juni t/m 7 juli.

Vanaf 6 april starten de examentrainingen voor de examenklassen. Deze trainingen zullen zo goed als allemaal in de Waterkanten, de aula, de aula van het paviljoen en op twee locaties elders in het dorp aangeboden worden. Het is de bedoeling dat de examenleerlingen in hun trainingsperiode niet in het hoofdgebouw aanwezig zijn en deze ruimtes van buitenaf betreden. Pauzes worden buiten gehouden of in een speciaal voor hen geplaatste tent achter de school.

Dat de coronaperiode ons dwingt tot creatieve oplossingen voor allang bestaande onderdelen in school, hebben onze collega's van de sectie muziek maar weer eens laten zien. Samen met de examenleerlingen muziek hebben zij gisteravond voor een sfeervol en uniek examenconcert gezorgd, uitgezonden vanuit de aula in een livestream tot in het buitenland. Complimenten ook voor de leerlingen van de TC die het concert op professionele in beeld en geluid vorm hebben gegeven. En zeker ook de complimenten aan de leerlingen die gevoelige, soms stevige nummers vertolkt hebben. Wat een talenten!

Namens alle collega's wens ik iedereen een fijn weekend, let op elkaar en hou vol!

Met vriendelijke groet,

Rob de Kleijn

Rector