Nieuws - Update 15 januari 2021

Andere locaties

Worden
wie je bent

Weer een enerverende week achter de rug. Zeg maar rustig een week met nieuwe uitdagingen.

Dat de lockdown verlengd zou worden was wel duidelijk, maar verrassend was wel de nieuwe richtlijn dat leerlingen in school niet alleen een mondkapje moeten opdoen bij verplaatsingen in school, maar dat er nu ook 1,5 meter afstand gehouden moet worden, in de les, tijdens leswisselingen en in pauzes. Maar er zijn toch geen leerlingen in school, hoor je dan soms mensen zeggen. Jawel, de examenklasleerlingen moeten (ja echt moeten) in school hun les krijgen. Daarbij één doel voor ogen houdend, de examens moeten doorgaan. 

Het feit dat die leerlingen wel naar school moeten komen, is geen verkeerde gedachte, maar met de 1,5m richtlijn wel een uitdaging. deze dagen is flink de discussie gevoerd over de juiste en ideale werkwijze. Die discussie zal verder gevoerd worden en gevoed door de ervaringen die we de komende weken op gaan doen. Want een ding is zeker, er is weinig vertrouwen te bespeuren in de verwachting dat de lockdown ook echt eindigt op 8 februari.

Hoe gaan wij het doen in de komende weken?
Ons uitgangspunt blijft dat het onderwijs voortgang heeft en ieders gezondheid en energieniveau niet op het spel staat, voor collega's maar ook voor leerlingen. Vanaf maandag hebben alle klassen (met uitzondering van de examenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo) onlinelessen volgens het in SOM gepubliceerde rooster. Daarbij blijven we uitgaan van het 30 minutenrooster, waarbij de ochtend het karakter van instructie heeft en de leerling in de middag de gelegenheid krijgt tot verwerking van de opdrachten. 

Ook voor de examenklassen houden we dat ritme van 30 minuten aan, maar zij moeten wel naar school komen. Vanwege de 1,5m richtlijn wordt de lesgroep dan over twee naast elkaar liggende lokalen verdeeld. In SOM staan de lokalen aangegeven. In de middag worden twee klokuren gereserveerd waarop docenten op verzoek een (of een deel ervan) lesgroep extra les/begeleiding gaan geven. Daarbij wel de opmerking dat de schoolkantine gesloten blijft. Bovendien wordt nu overlegd of het mogelijk is om de gymzalen van de Waterkanten in te richten als grotere leslocaties zodat een lesgroep er in zijn geheel in kan.

Onlangs hebben wij ouders en leerlingen een kleine enquête gestuurd over de huidige vorm waarin wij het corona-onderwijs gestalte geven. Het doet ons deugd om de vele positieve reacties te lezen. Ruim 85% van de leerlingen oordeelt positief tot zeer positief over de gekozen werkwijze. Bij de ouders is dat ruim 75%. Dank voor ieders reactie.

Tenslotte nog een paar opmerkingen over de agenda voor de komende periode. 
Op 21 januari hebben ALLE leerlingen een lesvrije dag, dus ook geen onlinelessen. Deze dag hebben wij als organisatie nodig om een aantal zaken met elkaar op een rijtje te zetten. Volgens de jaaragenda zou op 22 januari de Open Dag zijn en daardoor zouden de leerlingen in de middag vrij zijn. Nu de Open Dagen in zijn geheel geschrapt zijn, is vrijdag 22 januari een 'gewone' lesdag, dus onlineles voor alle klassen en de examenklassen op school les.

Op 8, 9 en 10 februari komt er een aangepast rooster voor de (voor)examenklassen, dit vanwege de inhaal- en herkansingstoetsen voor die leerlingen. Die dagen is er een combinatie van onlinelessen én (inhaal)toetsen voor het schoolexamen. Alle onderbouwklassen hebben dan 'gewoon' online les. Mocht de lockdown voor het onderwijs eindigen op 7 februari, dan zullen wij dit in het rooster voor die dagen verwerken.

Zoals gezegd, de Open Dagen zijn geschrapt. Dat vinden wij zeer spijtig. De leerlingen uit groep 8 krijgen nu geen enkele mogelijkheid om de sfeer van een school te proeven. Om hen in ieder geval enige indruk van onze school te geven, hebben wij een digitale, interactieve rondleiding door school gemaakt. Erg leuk om te zien. U kunt de rondleiding op de site aanklikken.

Wij wensen u een fijn weekend, blijf reageren naar ons met goede maar ook minder goede feedback. Blijf gezond en let op elkaar!

Rob de Kleijn