Nieuws - Afsluiting van een bewogen schooljaar

Andere locaties

Worden
wie je bent

Afsluiting van een bewogen schooljaar

Vandaag wordt een bewogen schooljaar afgesloten. Niemand in onderwijsland heeft ooit een verplichte sluiting van scholen en het annuleren van de centrale eindexamens meegemaakt. Bovendien kende dit jaar ook nog eens een aanzienlijke wisseling binnen de schoolleiding. Drie nieuwe teamleiders hebben dit jaar hun vuurdoop gehad, daarnaast is ook nog eens de teamleider havo onderbouw wegens langdurige afwezigheid vervangen en heeft de directie een flinke make-over doorgemaakt.


En dan overkomt je als school wat je nog nooit hebt meegemaakt, een lockdown in Nederland. Vanaf dat moment heeft elke school keuzes gemaakt om vanuit overtuiging en onderwijsvisie het juiste onderwijsmodel neer te zetten. Een model waarbij de leerlingen op afstand onderwijs volgen en een collega van de sectie verantwoordelijk is voor het vullen van het Google-programma Classroom (want tussentijds hebben we ook nog eens de omschakeling gemaakt van MS Office naar Google) met lesmateriaal. En via Google Meet hebben de meeste leerlingen afstandsonderwijs kunnen volgen. En vanaf het moment dat de leerlingen weer, weliswaar in kleine groepen, naar school mochten komen, hebben wij in een hybride vorm het onderwijs verzorgd. In het onderwijs zijn in de afgelopen maanden zeer grote ontwikkelingen op gang gebracht. Het afstandsonderwijs heeft een grote creativiteit van de collega's aangeboord. Live-stream van lessen, diplomauitreikingen zelfs, instructie geven aan 60 tot 100 leerlingen in een Meet, toetsen op afstand niet voor een cijfer maar om te kijken of leerlingen het begrijpen, een-op-een contactmomenten met leerlingen en bovenal veel toepassing van de techniek.


Uiteraard is niet alles naar behoren gegaan of naar wens of afspraak. Wij hebben in de afgelopen maanden diverse enquêtes uit doen gaan, naar leerlingen en ouders. Maar ook de ouderraad en de deelraad zijn nauw betrokken geweest bij de keuzes voor ons onderwijs. Alle feedback wordt nogmaals verzameld, want ook al starten we in september weer in het nieuwe "normaal van het onderwijs", een volgende periode van afstandsonderwijs al of niet in hybride vorm is niet uitgesloten. Daar willen wij ons op voorbereiden door een gedegen evaluatie van afgelopen periode. In samenwerking met de VU hebben wij onlangs een enquête uit doen gaan, naar leerlingen, ouders en collega's. Inmiddels zijn daarvan de eerste uitkomsten binnen. In de komende periode zullen wij de uitslagen analyseren om daarna de analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen met iedereen te delen.