Nieuws - BELANGRIJKE MEDEDELING!!

Andere locaties

Worden
wie je bent

BELANGRIJK NIEUWS! De centrale schoolexamens voor de examenleerlingen zijn komen te vervallen. Lees hier meer.

Het zojuist bekend gemaakte besluit van minister Slob, waarin hij aangegeven heeft dat het Centraal Examen voor de leerlingen in het VMBO, Havo en Vwo komen te vervallen, plaatst elke school weer voor een nieuwe uitdaging. De minister geeft aan dat het schoolexamen nu volgens nader te omschrijven richtlijnen bepalend zal zijn voor de slaag/zakregeling. Voor nu is dus van belang dat wij die richtlijnen van het ministerie afwachten.

Wij hebben dan ook besloten dat we alle schoolexamenactiviteiten die deze week (dus t/m vrijdag 27 maart) IN school gepland staan, opschorten tot een nader te bepalen moment. De afspraken voor de mondelinge tentamens die nu digitaal plaatsvinden, kunnen wel gewoon door gaan.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de voortgang van het schoolexamen, zullen wij de ouders en leerlingen direct berichten.

Directie Fioretti College Lisse
Mark de Kievit
Rob de Kleijn