Nieuws - Updates: Corona & Fioretti

Andere locaties

Worden
wie je bent

De gevolgen van het Coronavirus worden steeds meer zichtbaar. Lees hier de updates over de getroffen maatregelen vanuit het Fioretti College.

Hier leest u de laatste updates vanuit het Fioretti College Lisse over het snel verspreidende Coronavirus. Mocht u met vragen zitten, kijk eerst of u het antwoord op deze pagina kan vinden. Mocht uw antwoord er niet tussen zitten? Bel dan gerust voor opheldering. Mochten er nieuwe veranderingen plaatsvinden wat betreft wel of niet door laten gaan van activiteiten of andere updates rondom het Coronavirus, dan leest u dat hier.

 

29 mei 2020

Dinsdag 2 juni mogen de leerlingen weer naar school, daar zijn wij en ook de leerlingen erg blij mee! De collega's kijken er naar uit om al die gezichten weer in het "echt" te zien. Maar zoals al eerder gezegd, dat gaat wel even anders dan we gewend zijn. We zullen het onderwijs voor de komende weken volgens de 1,5 m-richtlijn moeten geven.

Met elkaar zullen we deze regel strikt moeten opvolgen en samen letten op de andere regels als handen wassen, tafels desinfecteren etc. Alleen dan lukt het ons om goed voor elkaar en voor onszelf te zorgen. In de volgende instructievideo wordt duidelijk gemaakt wat wij van de leerlingen verwachten, buiten de school en in de school. instructie video

 

In mijn vorige mail heb ik uitgelegd hoe het rooster in zijn werk gaat. Kort samengevat komt de onderbouw en 3 mavo volgens een rooster in SOM naar school voor drie korte lessen achter elkaar. De klas is verdeeld over drie lokalen en de leerlingen blijven na elke les in het lokaal zitten, terwijl de collega's elkaar afwisselen. Op deze manier krijgt deze groep leerlingen drie van dergelijke les-carrousels per week en daarnaast nog een blok met LO. In Som is het rooster van de week van 8 juni al zichtbaar en kunnen de leerlingen ook zien hoe laat zij op school verwacht worden en in welk lokaal. Het rooster vanaf 2 juni volgt omdat daar nog de aanpassing van de vrije maandag in verwerkt moet worden.

De bovenbouwleerlingen schrijven al enthousiast in op de lessen die via Classroom voor de verschillende vakken worden aangeboden of door contact op te nemen met de betreffende docent. Daarnaast zijn er lessen verplicht, die in SOM zichtbaar zijn. Daarnaast worden er ook nog lessen online aangeboden.

 

Er is de laatste dagen veel te doen om de luchtcirculatie in gebouwen. Ik kan u verzekeren dat de circulatie in ons gebouw op orde is. De binnenlucht wordt continue ververst door frisse buitenlucht.

 

Wekelijks komt een werkgroep bij elkaar om een wekelijkse evaluatie van het dit 1,5m onderwijs te houden. En daar waar nodig is zal het systeem aangepast worden. In deze werkgroep zijn collega's uit de schoolleiding, facilitair, roostermakers en docenten vertegenwoordigd.

 

Voor de eindexamenkandidaten wordt de komende week toch een min of meer spannende week. Op 4 juni is namelijk 'vlaggetjesdag', de landelijk afgesproken dag van de uitslag! Voor de meeste leerlingen zal de uitslag niet onverwacht komen, maar de mentoren gaan alle leerlingen bellen om de uitslag mee te delen. Een aantal leerlingen zal na 4 juni nog een resultaatverbeteringstoets moeten doen om alsnog het diploma te behalen.

We zijn druk bezig met het vormgeven van de diplomauitreiking. We willen daar ondanks alle beperkingen die nu helaas gelden toch een feestelijke invulling aan geven. Deze diplomauitreikingen zullen per klas plaatsvinden aan het einde van de middag/begin van de avond. Om voldoende tijd te hebben om deze goed te organiseren zullen de uitreikingen plaatsvinden op de volgende data:

 • maandag 13 juli vwo
 • dinsdag 14 juli mavo
 • woensdag 15 juli havo

Nadere informatie over het exacte tijdstip en de invulling volgt nog.

 

Voor nu wensen wij iedereen een mooi en zonnig Pinksterweekend. Geniet ervan en let op elkaar!

 

22 mei 2020

Deze week is definitief bekend geworden dat de scholen voor VO vanaf 2 juni weer open gaan. En daar zijn wij, de collega’s, heel erg blij mee. Alle collega’s hebben de leerlingen behoorlijk gemist. En dat horen we ook van de leerlingen terug. Terug naar normaal gaat het zeker niet worden. De scholen gaan open, maar wel onder de regels van het ‘nieuwe normaal’, dat wil zeggen 1,5 m afstand tussen de leerlingen en collega’s, niet allemaal tegelijk naar school, looproutes door de school etc. En naar wij verwachten, niet alleen voor de komende weken maar waarschijnlijk ook voor de start van het nieuwe schooljaar. Naast enkele algemene mededelingen bestaat deze update uit drie belangrijke vragen:

1. hoe gaat het onderwijs vanaf 2 juni zijn vorm krijgen,
2. hoe en wanneer ga ik over en
3. hoe staat het met de (buitenland)reizen?

Ons onderwijs vanaf 2 juni

Door de 1,5m-maatregel is het onmogelijk om weer gewoon de draad en het rooster op te pakken van vóór 16 maart. De relatie staat centraal, tussen de docent en leerling, maar ook de relatie tussen de leerlingen onderling. De school speelt daarbij een belangrijke rol, het is niet alleen een sociale ontmoetingsplek maar ook de plaats waar in een lokaal een relatie tussen vakdocent en leerling ontstaat en voor een bepaald vak. Daarom doen wij er alles aan om de leerlingen naar school te laten komen, maar in aangepaste vorm, waarbij het werken met een weektaak, Classroom en Google Meet gehandhaafd blijft. Een hybride vorm dus. Voor de onderbouw en 3 mavo gaat het als volgt. We kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school laten komen. Uitgaande van 9 à 10 leerlingen per lokaal, heeft één klas dus drie lokalen nodig. Daarom komen de leerlingen in gedeelten naar school. We hebben de week in een aantal blokken verdeeld van elk drie lesuren van 30 minuten. De klassen worden ook in drieën gesplitst en over drie lokalen verdeeld. Daar voegen wij drie vakdocenten aan toe en de klas heeft dan drie verschillende vakken, elk voor een half uur. Na elk half uur blijven de leerlingen in de lokalen zitten en wisselen de docenten van lokaal. Als de drie lesuren voorbij zijn, dus na anderhalf uur, verlaten de leerlingen de school en gaan zo snel mogelijk naar huis. Daarna komt de volgende groep leerlingen naar school voor soortgelijk programma. Op deze manier kunnen we elke klas 9 lesmomenten in school aanbieden. Buiten deze contactmomenten in school is er ook nog een blok LO van anderhalf uur dat buiten worden gehouden. Bij de uitwerking van het rooster wordt ook nog gekeken of we vakken als beeldende vorming, muziek en LeF op kunnen nemen. Het rooster kan overigens per week verschillen. Het is dus belangrijk om het rooster in SOM goed in de gaten te houden. Voor de bovenbouw gaat het een beetje anders. Hier geldt dat de docenten en vakken een programma aan gaan bieden waarop de leerlingen uit de bovenbouw zich soms kunnen inschrijven maar soms verplicht aanwezig moeten zijn.

In de komende week zullen alle leerlingen individueel benaderd worden door de mentor, telefonisch dan wel via google meet om niet alleen te horen hoe het met de leerling gaat maar ook om het systeem voor de komende weken nogmaals uit te leggen. Vandaag is een instructievideo opgenomen waarbij leerlingen uitleggen hoe je bij school aankomt, de looproutes door de school, het lokaal in en waar je allemaal aan moet denken om elkaars veiligheid en gezondheid te waarborgen en ook hoe je weer weggaat. Afmelden van de leerling vanwege ziekte of anderszins gaat de komende weken via de mail naar de verzuimcoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de klassen wordt de aanwezigheid van de leerlingen geregistreerd.

Hoe en wanneer ga ik over?

In uitzonderlijke tijden is het nodig om uitzonderlijke maatregelen te nemen. Dat geldt ook voor de overgang. Duidelijk is dat wij aan het einde van het schooljaar voor de onderbouw géén toetsweek gaan houden. De spaarzame onderwijstijd die ons nog rest en door iedereen node werd gemist, willen we niet verloren laten gaan door toetsing in lokalen onder de huidige afstandsregel. Dus géén afsluitende toetsweek voor de onderbouw. Aangezien we na 16 maart niet meer kunnen spreken van een normale schoolsetting, hebben we besloten dat voor de onderbouwleerlingen de stand van zaken op 16 maart het ijkpunt voor de overgang van de leerling is. Op dat moment hebben alle mentoren ook al eerste adviezen en verwachtingen uitgesproken. Uitgangspunt is een positieve benadering waarbij de mentoren en teamleiders in hun adviezen samen met de ouders tot een consensus moeten komen. De basis voor de overgangsadviezen ligt dus in de resultaten van de eerste en tweede periode. Sommige vakken hebben in deze derde periode na 16 maart ook nog cijfers gegeven. Deze cijfers worden niet meegewogen in een eindcijfer maar
geven aan de vakdocent een beeld over de vorderingen van de leerling. Op grond van dit alles onderscheiden wij twee categorieën adviezen.

1. Voor leerlingen waarbij het team van mening was dat zij beter op een ander onderwijsniveau tot hun recht zullen komen of zullen doubleren, zijn op dat moment ook al de gesprekken met ouders en leerlingen gevoerd en zijn de leerlingen soms zelfs al aangemeld op een andere school/locatie. Voor deze groep leerlingen verandert het advies niet.

2. Voor alle overige leerlingen geldt dat zij “over zijn mits....” En met dat ‘mits’ wordt bedoeld hoe de leerling de afgelopen periode heeft meegedaan, werk heeft ingeleverd, eventuele (diagnostische) toetsen heeft gemaakt etc. Dit leidt tot de volgende mogelijkheden:
a. de leerling zat op basis van de eerste en tweede periode in het bespreekgebied en er is op basis van het werk in de derde periode nog steeds twijfel aan het niveau. Dit omdat de leerling zich niet of te weinig heeft bewezen in de laatste periode. Mentor en teamleider gaan hierover in gesprek met ouders en leerling. In een open gesprek proberen we tot een consensus te komen. Doubleren kan daarbij ook een conclusie zijn. Ook afstroom naar een ander niveau kan uitkomst van het gesprek zijn.
b. de leerling zat op basis van de eerste en tweede periode in het bespreekgebied maar heeft op basis van het geleverde werk in de derde periode het overgangsrecht verworven en gaat dus over.
c. de leerling zat niet in het bespreekgebied en heeft in de derde periode zijn werk op niveau weten te houden en gaat over naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau.
d. De leerling kan uiteraard ook een opstroomadvies krijgen, op basis van de eerste en tweede periode en de werkzaamheden van periode drie. Denk daarbij aan de brugklasleerling die vanuit de m/h-klas een bevorderingsadvies krijgt naar 2 havo.

Voor de onderbouwleerlingen eindigt dit schooljaar op 10 juli. Voor de bovenbouw (voorexamenklassen incl. 4 vwo) geldt ook dat bij het bepalen van overgaan, doubleren of afstromen de stand van zaken op 16 maart als uitgangspunt wordt genomen. De PTA-toetsen die na 16 maart zijn afgenomen (dus de PTA-toetsen die oorspronkelijk gepland stonden na 16 maart) tellen niet meer mee voor de overgang, maar hebben alleen een weging in het examendossier. Voor deze groep leerlingen geldt dat zij in de laatste schoolweek (week van 13 juli) een afsluitende PTA-toetsweek hebben. Daarbij wordt wel kritisch gekeken naar welke vakken nog willen of moeten toetsen. Mededelingen hierover volgen nog. We adviseren op basis van de huidige overgangsnormen. Dan kunnen we de leerlingen in 3 categorieën indelen:
1. Leerlingen die regulier over zijn naar het volgende leerjaar.
2. Leerlingen in de bespreekzone.
3. Leerlingen die doubleren/afstromen.

Leerlingen in de bespreekzone geven we een advies mee. Dit leggen we vast in een document (SOM notities periode 4) waarin elke collega voor zijn/haar vak het advies kan
aangeven en toelichten. In de komende periode zullen alle mentoren de overgangsregeling en adviezen met de leerlingen doornemen. Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij de mentor en/of de teamleider.

De (buitenland)reizen

Ondanks alle inspanningen van de reiscoördinatoren om de reizen te verplaatsen naar het begin van het schooljaar, hebben wij met het voortschrijdend inzicht van nu en de verwachting dat de 1,5m-norm ook nog in september ons leven zal bepalen, besloten alle reizen te annuleren. Dat geldt dus voor alle reizen die oorspronkelijk in de projectweek van april hadden moeten plaatsvinden, boven- en onderbouw, waarbij geldt dat de reissom wordt gerestitueerd. In de komende twee weken zullen wij u hierover gedetailleerd informeren. Voor alle begeleiders en leerlingen is dit uiteraard zeer teleurstellend en een zoveelste gevolg van deze Coronatijd.

Nog boeken inleveren

Voor alle leerlingen geldt dat zij uit het studiecentrum geleende boeken kunnen inleveren via het krat dat bij de receptie staat. De periode na de schoolsluiting in maart is uiteraard boetevrij.
Voor examenleerlingen geldt dat zij hun boeken t/m 12 juni ook in dit krat kunnen inleveren. Boeken die niet worden ingeleverd moeten worden vergoed/betaald. Dat geldt ook voor de oude boetes (van vóór 16 maart) boven het bedrag van EUR 5,- . De afdeling Financiën stuurt hiervoor vanaf week 25 facturen.

 

Absentiemeldingen

Voor het afmelden van de leerling vanwege ziekte of anderszins verzoeken wij u de
komende weken dit via de mail naar de verzuimcoördinator te doen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Coronamaatregelen vanaf 2 juni voor de leerlingen

In school gelden dezelfde RIVM-maatregelen als buiten school:

 • Was of desinfecteer vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (=2 armlengtes) van anderen.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en dus ook naar school.
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte;
 • Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen blijft
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Extra maatregelen die in school gelden zijn;

 

14 mei 2020

Na de bekendmaking dat de scholen voor VO vanaf dinsdag 2 juni weer hun deuren mogen openen, heeft de schoolleiding in de meivakantie besloten om tot die datum door te gaan met ons onderwijs op afstand, in de vorm zoals we die ook voor de meivakantie hadden. Het blijft dus een combinatie van werken aan weektaken via Classroom met contactmomenten via Google Meet met een van de vakdocenten. Wel is het aantal lessen/contactmomenten via Meet geïntensiveerd, met name de contactmomenten met de mentoren zijn beter en meer ingeroosterd. 

 

Inmiddels zijn vandaag de eindexamenleerlingen begonnen met de herkansing van de schoolexamenperiode 3. Na deze herkansingen wordt de balans opgemaakt en rest op 4 juni de officiële (landelijke) bekendmaking van het resultaat. Leerlingen die nog niet geslaagd zijn of wel maar nog voor een cijferverbetering willen gaan, hebben na 4 juni daartoe nog de mogelijkheid via de zogenaamde ResultaatVerbeterings-toetsen. 

 

Wij krijgen op dit moment veel vragen over de determinatie en de overgang aan het einde van dit schooljaar, voor de onderbouw, maar ook voor de voorexamenklassen. Er is met name vrees dat het jaar zal eindigen met een fors aantal toetsen. Die vrees kan ik in ieder geval wegnemen, want dat ligt zeker niet in onze bedoeling. Het zou ook zonde zijn van de tijd die toetsen in zullen nemen terwijl de echte contacttijd zo node wordt gemist, door leerling en door de collega. Deze week gaat een ontwerp voor aanpassing van de determinatie en bevordering voor onder- en bovenbouw naar de Deelraad (waarin ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn), zij hebben namelijk instemmingsrecht bij dit onderwerp. Op 20 mei is er een overleg met de Deelraad en wij verwachten dan ook om zo snel mogelijk na die datum de ouders en leerlingen op de hoogte te kunnen brengen van de aangepaste procedure.

 

Na 1 juni mogen de leerlingen weer naar school, weliswaar met een grote MAAR… De leerlingen en de collega’s zullen met elkaar de 1,5 meter-richtlijn moeten respecteren. Die richtlijn is keihard en zeer bepalend voor de vorm waarin wij ons onderwijs zullen moeten inrichten. Het volstaat niet met bewegwijzering in en rond de school. Als wij de negen brugklassen naar school laten komen voor een les, dan betekent dat bijvoorbeeld dat wij per klas drie lokalen moeten gebruiken, dus 27 lokalen voor alleen de brugklassers. U kunt zich voorstellen dat het ‘dus weer naar school gaan’ ook in een aangepaste vorm zal zijn. Bovendien moeten de leerlingen in hun lokaal blijven, daar hun pauze moeten houden en zelf de tafeltjes en stoelen schoonmaken. Tel daarbij op dat de leerlingen gespreid naar school moeten komen en naar huis moeten gaan om grote verkeersstromen buiten tegen te gaan, dan begrijpt u dat het een bijzondere legpuzzel gaat worden. Wij hebben een werkgroep 1,5m-onderwijs in het leven geroepen die het ontwerp voor het onderwijs na 1 juni vorm moet geven. Hoe een en ander eruit gaat zien zal ook na 20 mei gecommuniceerd worden met leerlingen en ouders.

 

22 april 2020

Het Kabinet heeft gisteren de coronamaatregelen toegelicht en daarom deze korte update voor ouders en leerlingen. Zoals u zelf ook al gehoord heeft, zullen de scholen voor VO voorlopig nog even gesloten blijven voor grote groepen leerlingen. Uitzondering daarop vormen de eindexamenleerlingen die in school nog iets voor hun eindexamen moeten doen en de opvang van kwetsbare leerlingen. De sluiting zal naar verwachting tot 1 juni duren. Rond 12 mei zal het Kabinet opnieuw een besluit nemen. Als de scholen opengaan zal het onderwijs naar alle verwachting een andere vorm krijgen, waarbij de 1,5 mrt-norm bepalend zal zijn. Wat dat specifiek voor ons onderwijs betekent, welke leerlingen komen wanneer naar school en hoe ziet de klasindeling dan uit, zal in de komende weken duidelijk moeten worden. Dit besluit van het Kabinet betekent dus dat we voorlopig doorgaan met ons onderwijs op afstand zoals we tot nu toe ook gedaan hebben. Volgende week zal de schoolleiding wel bij elkaar komen om de gemaakte opmerkingen en suggesties vanuit de leerling-, ouder- en collegaenquete te verwerken om zodoende het afstandsonderwijs tot 1 juni nog beter te laten functioneren. Uiteraard brengen wij u daarvan op de hoogte. Voor nu vervolgen we de meivakantie en worden de leerlingen op 4 mei weer virtueel op school verwacht! Geniet van de zon, van elkaar en let op elkaar. Blijf gezond!

 

17 april 2020

Dit is de laatste update voor de meivakantie. Vier weken onderwijs op afstand zit er op! Met elkaar, leerlingen en collega's hebben we een flinke klus geklaard. Het onderwijs heeft in vier weken een gigantische stap gezet in het toepassen van digitale mogelijkheden. Voor- en nadelen ervan hebben we proefondervindelijk ervaren, nu is het zaak om de mooie en zinvolle aspecten ervan vast te houden voor de toekomst.

Wat de nabije toekomst gaat brengen is tot op vandaag nog onzeker. Er wordt veel gespeculeerd over de opening van de scholen, gaat het PO eerst en later het VO? En als we open gaan hoe moet het dan met de sociale afstand? In een schoolomgeving? En wat met de vakanties? Dinsdag a.s. weten we meer als het Kabinetsbesluit bekend wordt gemaakt. De schoolleiding en het Corona crisisteam zal woensdag (virtueel) bij elkaar komen om het Kabinetsbesluit te vertalen naar onze situatie en ons daarop voor te bereiden. 

We zullen ook dan zo zorgvuldig mogelijk met u en de leerlingen communiceren, in ieder geval zal op woensdag 22 april een extra update op onze website geplaatst worden.

Maar voor nu eerst vakantie, dat heeft u als ouder maar zeker de leerling verdiend! Blijf wel op elkaar letten

 

15 april 2020

Helaas heeft een storing van de website afgelopen vrijdag ervoor gezorgd dat de update van vrijdag pas op zaterdag geplaatst is. Daarnaast mist de bijlage die gaat over het lenen van boeken uit het Studiecentrum. De storing (waarbij bepaalde documenten niet geplaatst kunnen worden) is nog steeds gaande, maar er wordt aan gewerkt.
Op de site vindt u nu alsnog de bijlage voor de uitleen van boeken.

Dagelijks komen er berichten van ouders met vragen en feedback. De berichten variëren van heel positief tot soms best wel negatief. Uiteraard zijn wij blij met deze feedback, daarom hebben wij onlangs ook de enquête onder ouders en leerlingen uitgezet. Met name die enquête heeft veel feedback opgeleverd, maar ook weer te veel om in één keer op te lossen. En sommige zaken zijn ook niet op te lossen omdat die een gevolg zijn van het gekozen systeem. Natuurlijk proberen wij het elke dag weer een beetje beter te maken, de schoolleiding heeft daartoe veel en 'dringend' contact met de vakgroepen. Er gebeurt op de achtergrond veel, maar wellicht niet altijd duidelijk zichtbaar voor iedereen.
De mentor is nog steeds de belangrijkste contactpersoon tussen school, ouders en leerling. Indien u vragen, opmerkingen heeft en/of zich zorgen maakt om de betrokkenheid van zoon of dochter, dan is het echt van belang dit met de mentor te delen. Hij/zij zal dan de juiste wegen bewandelen en collega's aanspreken om ondersteuning te krijgen, technisch dan wel op het gebied van het maken van een weekplanning voor uw zoon/dochter. In sommige gevallen kunnen leerlingen in school opgevangen worden om daar een dagdeel in rust te kunnen werken.

De actualiteit geeft veel reden tot speculatie over het weer openen van de scholen. Pas op 21 april zal er meer duidelijkheid zijn. We zijn inmiddels wel al begonnen met het bespreken van mogelijke scenario's vanaf 4 mei. Voor als de school weer open gaat maar ook voor als de huidige sluiting nog even verlengd wordt.
Vrijdag volgt een nieuwe en voorlopig laatste update, want dan is het tijd voor een heerlijke vakantie, Die hebben we allemaal verdiend!

Bijlage: Ikleesthuis.pdf

 

10 april 2020

Het is weekend, en nog een langer weekend ook. Als ik de geluiden om mij heen hoor, is iedereen er ook wel aan toe. Ouders, leerlingen en collega's. Even geen Meet, Classroom of weektaak, maar even op 'uit'! Ook al is de bewegingsruimte een stuk beperkter door de crisis, moeten we toch proberen om de ontspanning op te zoeken. 

Er is deze week weer veel bereikt. De slaag/zakregeling is bekend en ook op welke manier de kandidaten nog de kans krijgen om het eindcijfer te verbeteren door de zogenaamde Resultaatverbeteringstoetsen (leuk woord voor Scrabble) Er gaat vandaag nog een mail uit naar alle examenkandidaten met daarin het tijdpad voor de afronding van het SE en wat er daarna gaat gebeuren. Vandaag zijn we ook begonnen met de opvang van leerlingen die extra ondersteuning wensen of thuis niet de concentratie kunnen vinden. Via de mentor kunnen leerlingen in beperkte mate hiervoor in aanmerking komen. 

Sommige leerlingen willen wellicht nog een boek lenen uit het Studiecentrum, dat is mogelijk. Lees daarvoor de bijlage bij deze update.

Graag wil ik iedereen een verdiend, ontspannen en heerlijk Paasweekend wensen. Geniet ervan maar blijf letten op elkaar...

 

8 april 2020

Tijdens het directieoverleg van de Stichting Fioretti Teylingen bleek vanochtend dat alle scholen zo langzamerhand hun draai vinden als het gaat om afstandsonderwijs. De vragenlijsten voor ouders, leerlingen en collega's dragen daaraan bij. Zij geven ons de gelegenheid tot het verfijnen van het systeem maar ook om de leerlingen nog meer van dienst te zijn tijdens hun schoolwerk. De medewerkers van het Studiecentrum werken aan een mogelijkheid om ook in deze tijd boeken uit te lenen. Zodra bekend is op welke manier de leerling kan reserveren en de boeken op kan halen, volgt hierover een bericht. Minister Slob heeft vandaag de met spanning verwachte brief over de o.a. de slaag/zakregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Op basis daarvan zijn de teamleiders bovenbouw en de examensecretarissen bezig met een concreet tijdpad voor na de meivakantie. Ouders en examenkandidaten ontvangen spoedig bericht hierover. Naast de regelgeving over de examens bevat de brief van de Minister ook een verwijzing naar een soort verzamelsite die voor scholen en ouders antwoorden en tips leveren op vragen over het afstandsleren. De naam van deze site is ouders.lesopafstand.nl . Geniet van de zon, maar houdt afstand en blijf gezond!

 

6 april 2020

En weer gaan we een nieuwe week in met ons Onderwijs op Afstand. Een week waarin we met elkaar het systeem nog meer willen verfijnen, maar ons ook focussen op de leerlingen die het moeilijk hebben om zo lang zonder de fysieke school de aansluiting te vinden. Nieuw deze week is dat er  mondjesmaat leerlingen naar school komen die toetsen komen inhalen om hun schoolexamen compleet te maken. Dit gebeurt overigens op zeer gedisciplineerde wijze. Vandaag geen lange update. Zoals gezegd, wij gaan deze week verder fine-tunen. waarbij de recente enquêtes voor collega's, ouders en leerlingen van grote dienst zijn. Wat betreft de ouderenquête die vanaf zaterdag is verspreid, hebben we al meer dan 250 reacties gehad. Dat is fijn, maar wie nog niet heeft ingevuld, wel graag doen! De uitkomsten van de leerlingenquête zullen deze week door de mentoren geanalyseerd worden en indien nodig zal de mentor deze week contact opnemen met de leerling(en). Bij de reacties op de ouderenquête komt nu al vaak voor dat men weinig duidelijkheid heeft over de slaag/zakregeling van de eindexamenkandidaten. Helaas kunnen wij op dit moment ook niet meer duidelijkheid geven omdat pas woensdag a.s. de ministeriële regelgeving hierover verschijnt. Het Interne OndersteuningsTeam heeft inmiddels met de leerlingen die toch al bij hen bekend zijn als leerlingen die extra ondersteuning behoeven, contact gehad en heldere afspraken met ze gemaakt. Ik meld het wellicht ten overvloede, maar de projectweek zoals die voor volgende week gepland stond, wordt een "normale virtuele" lesweek. En daarna twee weken Meivakantie!

 

3 april 2020

Het is vrijdag, de zon schijnt en de temperatuur loopt op. En het wordt bovendien nog eens weekend. Maar de omstandigheden zijn anders. Voor de schoolgaande jeugd is dit een rare tijd. Geen school, geen lessen, terwijl het toch echt niet vakantie is. Niet dat school en lessen op zich nu zo van groot belang zijn, maar het gebrek aan alle sociale contacten in de school is frustrerend. Ook voor collega's, neem van mij aan dat zij jullie allemaal missen! Digitaal onderwijs heeft zeker mooie kanten, maar wordt nog mooier als dat in een goede combinatie is met elkaar fysiek ontmoeten, in de les of in de pauze. Ook de collega's merken dat deze vorm van onderwijs zeer arbeidsintensief is, je staat de hele dag "aan". Probeer dan ook allemaal even van het weekend te genieten, even ontspannen! 

Omdat wij graag willen weten wat wij kunnen verbeteren ontvangt u vandaag in de mail een uitnodiging voor een enquête. Wij stellen het zeer op prijs als u deze wilt invullen. Wij krijgen vragen over de status van de meivakantie. Het gerucht gaat dat die vakantie aangepast zou worden om extra lesdagen te krijgen. Dat is NIET het geval. Iedereen heeft deze vakantie hard verdiend! Ik had beloofd dat we vandaag de status van de reizen van de voorexamenklassen bekend zouden maken. Onze inzet is erop gericht geweest om de reizen voor zover mogelijk allemaal te verplaatsen naar een later tijdstip. Het is ons gelukt om alle reizen, met uitzondering van de FIOski-reis, te verplaatsen naar het volgende schooljaar, te weten in de periode van 7 t/m 19 september 2020. De leerlingen zitten dan weliswaar in hun examenjaar, maar omdat het aan het begin van het schooljaar is, moet dit kunnen. Ook de Maastrichtreis, oorspronkelijk voor 2 havo in de projectweek gepland, is verplaatst naar de week van 7 september. Als 3 havo-leerlingen gaan zij dan als een soort introductie naar Maastricht. Het is van belang dat we ons realiseren dat niemand kan voorspellen hoe de situatie in de wereld er op dat moment uitziet. Wellicht dat we tegen die tijd nog steeds geconfronteerd worden met het Coronavirus en alle beperkingen. in dat geval zullen alle reizen geannuleerd worden. Het is jammer dat de FIOski-reis niet door kan gaan, maar het is onmogelijk om al zo vroeg in september te skiën. De ouders en leerlingen van de FIOski-reis zullen we nog apart benaderen, o.a. met de vraag of de leerlingen mee willen met de Oostenrijkreis van 4H/5V. In de komende weken zullen de exacte data van de reizen die wel doorgaan publiceren. En uiteraard zijn er vragen zoals "wat te doen als mijn zoon/dochter doubleert of overstapt naar een andere school." Voor die situaties zullen wij op zoek gaan naar maatwerkoplossingen. Voor nu wensen wij de ouders, verzorgers en de leerlingen een fijn weekend, ontspan, blijf gezond en let op elkaar!

 

1 april 2020

Het was verwacht dat de termijn van sluiting van de scholen in Nederland verlengd zou worden. Maar de nu gekozen datum is toch weer verder vooruit dan verwacht. Dit besluit geeft nu wel helderheid, we weten nu waar we aan toe zijn. Het onderwijs op afstand gaat nog een paar weken door, dat betekent ook dat wij de tijd krijgen om het door ons gekozen systeem van afstandsleren te verfijnen, steeds beter te maken. Daar hebben wij de hulp van ouders en leerlingen bij nodig. Daarom zal er deze week een digitale enquête verstuurd worden voor ouders en voor leerlingen. Op die manier willen wij een nog beter beeld krijgen over verbeterpunten van deze manier van werken, hoe het met zoon of dochter gaat en onze communicatie.

Zoals gezegd, er is nu duidelijkheid. En dat betekent dat wij ons nu nog beter gaan richten op de komende periode, met name de periode vanaf het moment dat de leerlingen weer naar school mogen. Er zijn werkgroepen gestart die zich buigen over hoe de leerlingen in de onderbouw dan bevorderd gaan worden en hoe de toetsing voor die bevordering tot stand moet komen. Want wat we al eerder gezegd hebben, het kan niet de bedoeling zijn dat de leerling dan bedolven wordt onder het aantal toetsen. Zo is er ook een werkgroep bezig met te bedenken wat dit allemaal betekent voor de bovenbouwleerlingen, de vóórexamenklassen. Zij vallen onder de PTA-regeling en -toetsing en daarvan zal dus een aanpassing moeten komen.

Voor ouders van brugklasleerlingen is dit periode van het voorlopige overgangsadvies van uw zoon/dochter. De mentoren zullen alle ouders telefonisch benaderen en het advies toelichten, maar daarnaast is het voorlopige advies ook zichtbaar in SOM (zie hieronder).

Vrijdag aanstaande volgt een laatste update over de reizen.

Wij kunnen u niet vaak genoeg vragen om eens naast zoon/dochter te gaan zitten en te kijken of alles lukt, of het inloggen lukt, het insturen van gemaakt werk ook daadwerkelijk gebeurt, of de techniek werkt en vooral hoe uw zoon/dochter zich voelt bij deze vorm van werken. Uiteraard is het van belang dat wij zo snel mogelijk te horen krijgen als een en ander niet lukt. Neem daarvoor vooral contact op met de mentor of raadpleeg de site ict.fioretti.nl nog eens.

 

RAADPLEGEN VOORLOPIG ADVIES BRUGKLASLEERLINGEN

 • Log in in somtoday (via de website!)
 • Tabblad Cijfers
 • Klik vak Mentorles aan.
 • Klap rechts in het scherm onder Voortgangsdossier periode R2 open. Daar zie je het advies met eventuele extra opmerking staan.

Als je met de muis over de afkorting van het advies heen gaat, zie je de volledige adviesomschrijving.

 

30 maart 2020

Een nieuwe week is weer van start gegaan, een nieuwe week voor ons onderwijs op afstand. De update van vandaag is kort. Het is een beetje stilte voor de storm misschien want we wachten met elkaar het besluit van het kabinet af wat betreft de richtlijn die nu geldt tot 6 april. Morgen wordt bekend of de scholen langer dicht zullen blijven. en indien wel tot wanneer. Als we inderdaad nog langer deze vorm van onderwijs moeten verzorgen, dan willen wij in ieder geval gaan "opschalen", we zullen dan meer aandacht gaan vestigen op de "aanwezigheid en deelname" van de leerling. Ook het onderwerp digitale toetsing komt dan om de hoek kijken. Ons bereiken nog steeds berichten dat sommige leerlingen niet inloggen voor een contactmoment in Meet of geen werk inleveren op de genoemde deadline. Normaliter heeft de vakdocent dit snel in de gaten, maar dat gaat nu (nog) minder goed. Vandaar ook nogmaals de vraag aan de ouders om eens naast uw zoon/dochter te gaan zitten en mee te kijken naar het werk van hem/haar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook signalen van leerlingen krijgen dat zij wel ingelogd zijn voor de les, maar de docent er niet is. Dat is natuurlijk gênant en zullen we intern zeker bespreken. Vanwege de persconferentie morgen en afhankelijk van het tijdstip ervan, zullen we een extra update plaatsen op de site. Mocht de bekendmaking morgenavond zijn, dan verwijs ik graag naar de update van woensdag.

 

27 maart 2020

Wij constateren dat de meeste leerlingen aardig hun draai beginnen te vinden in alle digitale ondersteuningsmiddelen om het onderwijs op afstand te kunnen volgen. Toch zijn er ook nog leerlingen die niet inloggen tijdens de Google Meet-momenten en dus vragenuurtjes of uitleg missen. Dat is jammer, want daarmee lopen zij een achterstand op. 

Er wordt veel gespeculeerd over de slaag/zakregeling en de eventuele herkansingsmogelijkheden die de minister de eindexamenkandidaten gaat bieden. Op z'n laatst weten we op 6 april hoe die regeling er uit gaat zien. Wij hebben op dat moment een tijdpad voor afronding van de schoolexamens klaarliggen dat dan naar ouders en examenleerlingen gecommuniceerd kan worden.

Andere belangrijke punten voor nu.

 • Voor de ouders van de brugklasleerlingen komt in deze periode volgens de normale jaarplanning een uitspraak over het voorlopige advies voor de leerling, wordt het mavo, havo, atheneum of gymnasium. De wijze waarop dit advies tot stand komt en gecommuniceerd wordt naar ouders zal ook in aangepaste vorm gaan. De komende week zullen er digitale determinatievergaderingen plaatsvinden. De ouders van de brugklasleerlingen zullen vanaf woensdag 1 april door de mentor worden gebeld over dit voorlopige advies. Uiteraard met toelichting door de mentor. Het voorlopige advies zal ook in SOM zichtbaar zijn. Over de wijze waarop krijgen de ouders volgende week nadere uitleg.
 • Om de ouders en leerlingen een ruggesteuntje te geven in het maken van een planning en het vinden van een werkritme, treft u bij deze update een document aan vanuit het interne ondersteuningsteam. Gebruik deze adviezen voor zover van toepassing en nuttig is voor uw zoon/dochter.
 • Vanuit het studiecentrum een positief bericht: er zijn leerlingen die boeken geleend hebben waarvan inmiddels de uitleentermijn is verstreken. Voor die leerlingen geldt uiteraard dat er geen boete betaald hoeft te worden.
 • deze week heeft er een tussentijdse evaluatie onder de collega's plaatsgevonden over het digitale werken. Daar zijn veel bruikbare tips uit voortgekomen, voor collega's en leerlingen. De leerlingtips staan vermeld op de ict-site voor de leerlingen: ict.fioretti.nl  
 • Leerlingen die problemen ondervinden bij het openen van de online leermiddelen via SOMToday, kunnen met Van Dijk contact opnemen. In principe moeten alle vakken nu de beschikking hebben over de digitale leermiddelen.

Wij wensen de ouders en leerlingen een goed weekend. Even weg van de laptop of pc, maar blijf op jezelf letten!

 

25 maart 2020

En weer zijn we ingehaald door de realiteit. Daar waar wij maandag nog in de update aandacht schonken aan bijvoorbeeld de examentrainingen, hebben wij gisteren kunnen meedelen dat deze dus komen te vervallen. Geen Centraal Eindexamen in Nederland, een bizarre situatie. Het schoolexamen gaat nu bepalend worden voor de slaag/zakregeling en het is dus zaak dat daar nu alle aandacht van de eindexamenkandidaten naar toe gaat. Zij en hun ouders hebben gisteren allemaal een mail ontvangen met daarin de consequenties van een en ander voor zover nu bekend.

Uit de overleggen van vandaag komen de volgende punten.

 • Over het algemeen kunnen we zeggen dat de leerlingen heel goed bezig zijn! De meeste leerlingen hebben de route SOM, Classroom en Meet gevonden en zijn hard aan het werk. Natuurlijk loopt nog niet alles perfect, we begrijpen uit de reacties dat de leerlingen overspoeld worden door mails, appjes etc. Maar bedenk daarbij dat als een docent werk in Classroom geplaatst heeft, de leerling hiervan een mailbericht krijgt. Het gaat dan dus niet om nog meer werk maar is puur een seintje dat er aan Classroom iets is toegevoegd. 
 • Bedenk ook dat het om weektaken gaat. Dus niet huiswerk per dag. Wij hebben alle collega's gevraagd om in weektaken te werken zodat je makkelijker een planning kunt maken. Gaat het niet goed met de planning of kom je er niet uit wat betreft techniek, neem dan contact op met de mentor. Schroom niet om dit te doen!
 • We zijn blij met de feedback van de leerlingen en ouders, dagelijks nemen we die mee in het overleg om ons onderwijs op afstand elke dag weer een beetje beter te maken. Blijf dus reageren. 

Vrijdag weer een nieuwe update. Dan hopen we ook iets meer te kunnen zeggen over de verplaatsing van de reizen.

 

23 maart 2020

Terwijl buiten de zon flink schijnt, weten we dat veel leerlingen zich buigen over hun schoolwerk. Waar het voor velen van hen wel nog zoeken naar de juiste werkwijze is, laten andere leerlingen weten dat zij er goed mee uit de voeten kunnen en het zelfs wel prettig vinden op deze manier. Het is niet alleen voor de leerlingen een zoektocht, ook collega's bevinden zich op (deels) onbekend terrein met Hangout Meet, Classroom etc. Zoals al eerder gezegd, wij verzamelen dagelijks de opmerkingen en vragen en bespreken die dagelijks in het schoolleidingsoverleg (ook via Meet trouwens). Het gaat in dat overleg vooral over de organisatie van het onderwijsaanbod, de zorg voor leerlingen en collega's etc. Daarnaast is er dagelijks een crisisoverleg waarbij het gaat over o.a. de technische problemen bij het gebruik van Classroom etc. 
Wat is er vandaag uit beide overleggen gekomen?

 

 • Om veel problemen voor te zijn, is het zeer belangrijk dat de leerlingen inloggen in Google met hun schoolinlog. En hun schoolmail volgen.
 • Uit de reacties van leerlingen en ouders merken we dat de leerlingen soms de bomen door het bos niet meer zien. Zij krijgen op allerlei manieren en via allerlei kanalen instructies en werk gestuurd. Vanaf deze week brengen wij hierin structuur aan. Als een leerling wil weten wat hij doen moet, dan staat dat in Classroom per vak vermeld. De vakdocent heeft hier weektaken in gezet en bij de opdrachten ook deadlines van inleveren e.d. vermeld. Door die deadlines wordt automatisch de agenda in Classroom gevuld. Bedenk dat die agenda met weektaken jouw overzicht en planning van de week moet zijn, op basis daarvan kun je een weekplanning voor elk vak maken. Daarnaast ben je ook een paar keer per week ingeroosterd in SOM (op verzoek van de vakdocenten). Sta je in SOM, dan betekent dit dat je op dat moment voor dat vak naar Classroom gaat en daar zie je wat je doen moet. Het kan zijn dat je aan een bepaalde opdracht moet werken, het kan ook zijn dat de docent er een inlogcode in heeft gezet waarmee je moet inloggen in Google Meet. Dan heb je bijvoorbeeld een live les, bespreking of vragenmoment etc. Dus de werkwijze is: zie de agenda in Classroom voor de weekplanning en kijk in SOM wanneer je voor een bepaald vak in de week in ieder geval aan de slag moet gaan of zelfs een Google Meet-moment met een docent hebt.
 • Het is van groot belang dat de leerling wel de verantwoordelijkheid neemt om bovenstaande uit te voeren. Wij vragen ouders om de leerling op die verantwoordelijkheid te wijzen. 
 • Het aanbod van lessen en te maken werk is groot. Daarom zullen wij de collega's op hun hart drukken dat zij in de vorm van weektaken de stof in Classroom moeten plaatsen. 
 • De mentor is nog steeds de belangrijkste contactpersoon voor de leerling. Heb je vragen, zijn er problemen, probeer via de mentor tot de oplossing te komen.
 • Handig om te weten: als je in Google Meet zit en je de camera aan hebt staan, let daarbij dan op de omgeving waarin je zit. De anderen kunnen dan namelijk meekijken.
 • Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden. Dit blijkt uit twee brieven van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De verschuiving geeft leerlingen meer tijd en ruimte voor oriëntatie op een vervolgopleiding. Voor vmbo-leerlingen betekent dit dat zij zich voor 1 mei 2020 moeten aanmelden om toelatingsrecht te hebben tot de mbo-opleiding (was 1 april). Havisten en vwo’ers kunnen zich tot 1 juni 2020 aanmelden voor een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit (was 1 mei). Bij tijdige aanmelding voor 1 juni behouden zij het recht op een studiekeuzecheck. De deadline voor de afronding van de selectieprocedures in het hoger onderwijs wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni.

Vanaf vandaag zal het aantal updates via de website teruggebracht worden naar drie per week, namelijk op maandag, woensdag en vrijdag. Mocht er aanleiding voor zijn dan hoort u uiteraard direct van ons.

 

20 maart 2020

De eerste digitale lesweek zit er bijna op. Uit de vele reacties van ouders, leerlingen en collega's begrijp ik dat men toe is aan een rustig weekend. Dat geloof ik meteen. Er is heel veel werk verricht deze week en veel leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan, dat is mooi. Tegelijkertijd is er ook nog wel de nodige verwarring, leerlingen die toch nog niet exact weten waar zij moeten kijken voor de opdrachten, maar ook leerlingen die zich nog niet aangemeld hebben in Classroom. Veel collega's vullen Classroom met een weektaak, terwijl leerlingen deze taak dan uitleggen als zijnde het huiswerk voor een les. Dat is dus niet altijd het geval. Wij zullen de collega's nogmaals nadrukkelijk vragen om weektaken in Classroom te zetten.

Een paar zaken die voor nu van belang zijn.

 • wij hebben al eerder aangegeven dat er nu veel aandacht is voor de eindexamenleerlingen, zij moeten zo goed als mogelijk voorbereid worden op het centraal examen in mei, maar ook het schoolexamen afronden. Die leerlingen zullen door de teamleiders apart gemaild worden over de organisatie van de afronding van het schoolexamen. Voor de examenleerlingen geldt in ieder geval ook dat zij op hun eigen gezondheid moeten letten, volg alle richtlijnen wat betreft handen wassen en afstand t.o.v. elkaar. 
 • Ook voor de vóórexamenklassen moeten we een en ander gaan regelen wat betreft hun termijnen van toetsing en/of inleveren van werk volgens het PTA. Voor die leerlingen geldt nu in ieder geval de boodschap om je geen zorgen te maken, op korte termijn komen wij met een plan van aanpak voor jullie.
 • vanaf maandag starten wij met het rooster dat in SOM gepubliceerd wordt. Daarin staan de contactmomenten met de vakdocenten. Vanaf dat moment zijn de opdrachten (weektaken) die in Classroom staan leidend. Tijdens deze contactmomenten (waarbij de vakdocent die voor de jaarlaag verantwoordelijk is uitleg kan geven, vragen kan beantwoorden, een videoles kan geven, of de leerling gewoon voor dat vak aan het werk gaat) worden de leerlingen geacht aanwezig te zijn, dus ingelogd te zijn in de virtuele klas van Classroom. Dat zal natuurlijk nog wel de nodige gewenning vragen, van leerling en docent. 
 • De voortgangsvergaderingen over de vorderingen van de leerlingen en daaraan gekoppeld het uitbrengen van een voorlopig advies voor de onderbouwleerlingen, zijn deze week niet doorgegaan. Wij hebben afgesproken dat de adviezen die door de mentor en teamleider op basis van de vorderingen van de leerlingen, leidend zijn. De overige collega's zullen digitaal geconsulteerd worden.
 • Nogmaals wil ik alle leerlingen en ouders wijzen op de speciale ict site voor leerlingen waar instructievideo's, handleidingen en uitleg staat over classroom, meet, het rooster enz.

Wat is de werkwijze vanaf maandag 23 maart met SOM, Classroom en Google Meet? Zie de instructie hieronder!

Vanaf maandag 23 maart gaan we voorzichtig starten met onderwijs via een rooster. In dit bericht vindt u de praktische instructies om met succes dit onderwijs te kunnen volgen. Niet alles zal meteen perfect verlopen, maar met elkaar komen we er wel! 

Let op: de lessen van het rooster en de opgegeven opdrachten in Google Classroom zijn verplicht voor alle leerlingen.

 

 1. De lessen staan, zoals gebruikelijk in ‘normale’ tijden, in SOM Today. Er staan echter minder lessen en de lessen hebben ook een andere duur. Vaak zal een les maximaal 30 minuten duren.
 2. De bedoeling is dat een leerling op het tijdstip van les aan de slag gaat voor dit vak. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: er is een videoles (om uitleg te krijgen, vragen te stellen etc.) of er is thuiswerkopdracht. Het is op dit moment niet mogelijk om expliciet te vermelden van welke van de 2 sprake is.
 3. In het geval van een videoles gaat de leerling 5 minuten voor het begin van de les naar de site https://meet.google.com/_meet
 4. Hier wordt de code van de les ingevuld. Deze code bestaat uit: afkorting vak-afkorting 1e genoemde docent-datum (bijv: ak-NOO-24032020)
 5. De leerling volgt tijdens de les de uitleg en de instructies van de docent. Uiteraard gelden hierbij de gedragsregels van school.
 6. Als er geen videoles is dan gaat de leerling aan de slag met de thuiswerkopdrachten. Deze staan vermeld in Google Classroom voor dit vak.

 

Hulp

 • Er staat een uitleg over het werken met Google Classroom en Google Meet op onze ondersteuningssite ict.fioretti.nl.
 • Vragen over de procedure van het onderwijs volgens het rooster kunnen worden gesteld aan de mentor.
 • Vragen over de inhoud van het onderwijs kunnen worden gesteld aan de vakdocent.

Heel veel succes allemaal!!

 

19 maart 2020

En we zijn weer een dag verder.... of eigenlijk dichter bij een super creatieve oplossing van onze lessen. Enthousiaste collega's lopen door school, nemen filmpjes op en hebben enthousiaste verhalen over hun lessen en worden bevestigd in de nieuwe mogelijkheden die de digitale wereld hen biedt. Ook de leerlingen reageren positief en leveren digitaal het gemaakte werk in. 

Wel blijken er nog leerlingen te zijn die zich nog niet aangemeld hebben in Classroom en daardoor zelfs al een beetje achterlopen met de rest. Aan de ouders en leerlingen dan ook het nadrukkelijke verzoek om je toch echt aan te melden in Classroom.

Vandaag zijn we verder gegaan met de besluitvorming rond een aantal zaken. Hier volgt weer de korte update ervan.

 • Normaliter zou nu, aan het einde van de 2e periode, een papieren versie van het rapport uitgereikt worden. Gezien de omstandigheden doen we dat nu niet. We sluiten periode 2 af en periode 3 wordt geopend om nieuwe cijfers in te voeren. Om te zien hoe zoon of dochter ervoor staat, kunt u SOM raadplegen, daarin staat het meest actuele voortschrijdende gemiddelde.
 • Verschillende leerlingen zijn al uitgenodigd om hun mondelinge tentamen in te halen. Zij komen daartoe naar school, maar dat gebeurt wel onder de strikte voorwaarden dat de leerling en docent geen klachten heeft én er voldoende afstand in acht wordt genomen. Er zullen zich geen grote groepen leerlingen in school begeven. Sommige collega's nemen de mondelingen digitaal af. De leerlingen zijn daarvan op de hoogte.
 • De leerlingen die het schoolexamen Beeldend of het examen Muziek nog moeten presenteren en afsluiten, ontvangen deze dagen een mail met daarin een uitnodiging voor een aangepaste manier van hun presentatie in school. 
 • zoals al eerder gezegd, wij werken toe naar een onderwijsvorm waarbij de leerling in SOM een aangepast rooster kan zien waarin staat wanneer hij/zij voor welk vak naar Classroom moet gaan. Daarin staat dan de lesstof, een opdracht, een video klaar. Het kan ook zijn dat er een Google Meet-link vermeld staat waarmee de leerling op dat moment in de klas in kan loggen en interactief contact heeft met de docent. Het streven is om vanaf dinsdag a.s dit rooster in SOM werkend te hebben.
 • Om de leerlingen (en ouders) nog sneller van alle ICT-informatie te voorzien, hebben we een site ontwikkeld speciaal voor de leerling, te weten ict.fioretti.nl. Op deze site kunnen leerlingen zien hoe ze zich moeten aanmelden voor Classroom en hoe Google Meet werkt en gebruikt wordt.
 • Wij hebben de vraag gekregen om de vakanties voor volgend schooljaar vast te publiceren, heel begrijpelijk omdat men wellicht de nu geboekte vakantie wil verplaatsen naar een later tijdstip. Onderaan deze update staan de vastgestelde vakanties. Het is echter nog niet mogelijk om de data van de toetsweken e.d. door te geven. De periode van het eindexamen 2021 is wel bekend.
 • Tot slot: namens vele collega's een groot compliment aan de leerlingen! MIsschien niet altijd even enthousiast, maar wel met plichtsbesef, werken zij aan hun opdrachten en lessen. Misschien leuk om op Instagram te delen hoe je thuis aan het werk bent ...

Vakanties 2020/2021

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari
2e Paasdag 5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart 13 mei & vrijdag 14 mei vrij
Centraal Schriftelijk Examen 17 mei t/m 28 mei
2e pinksterdag 24 mei
Start zomervakantie 19 juli

 

18 maart 2020

Vandaag is er uitgebreid gesproken over de uitspraken van de minister van gistermiddag. Het heeft de nodige verwarring opgeleverd, bij docent en leerling. Wat minister Slob bedoelt is dat de eindexamenleerlingen naar school mogen komen (onder strikte voorwaarden) indien dat nodig is voor de afronding van het schoolexamen. Dus niet voor examentrainingen of andere bijscholingsmomenten. 

Wat is vandaag afgesproken? Een korte update.

 • De collega's krijgen meer tijd om de cijfers voor de schoolexamens in te vullen in SOM. Daarbij gaat het dus met name om de cijfers van SE3.
 • De herkansingen worden verplaatst naar de week van 6 april. Dat geldt ook voor het inhalen van de Kijk- en luistertoetsen. Er zijn ook nog leerlingen die een mondeling tentamen in moeten halen, zij zullen door de vakdocent, in afstemming met de teamleider, individueel benaderd worden om een afspraak te maken over het moment en de manier waarop. Begin volgende week zullen wij communiceren wanneer exact welke herkansing zal plaatsvinden. 
 • Voor een aantal vakken staat nog een toets open, is dus nog door niemand gemaakt. Voor die toetsen wordt beoordeeld of ze wel of niet nog gemaakt moeten worden. Ook daarover krijgen de leerlingen begin volgende week een bericht.
 • De leerlingen van 5 havo en 6 vwo die moeten inschrijven voor de examentrainingen, krijgen vandaag of morgen een mail met daarin uitleg over de gang van zaken van inschrijving en het rooster.
 • De reiscoördinatoren van de verschillende (buitenlandse) reizen zijn druk doende om de reis te verplaatsen naar een later tijdstip; het lijkt erop dat dit voor de meeste reizen gaat lukken. Zodra hierover definitief uitsluitsel is, zullen wij daarover communiceren.

Tenslotte: wij krijgen van verschillende kanten hartverwarmende en bemoedigende reacties. Het is merkbaar en zichtbaar dat onze collega's veel moeite doen om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen. Dank voor uw reacties.

 

17 maart 2020

Dagelijks komt het crisisteam, maar ook de schoolleiding bij elkaar om de stand van zaken op te maken en oplossingen te zoeken voor allerlei kleine tot grotere problemen/vragen. Hieronder een korte update.

 • De collega's werken op dit moment aan het plaatsen van ons onderwijsaanbod in Google Classroom. Vanaf volgende week willen we hiermee ons onderwijs op afstand aanbieden.Dat kunnen instructiefilmpjes zijn, maar ook opdrachten om zelfstandig te werken, opdrachten om in te leveren (digitaal via classroom), maar het kan ook een instructie/vragenmoment met de docent zijn. Voor deze interactieve momenten met de docenten zullen we Google Meet gebruiken. Bovendien krijgen de leerlingen via SOM een rooster aangeboden waarin zij per jaarlaag een of meerdere momenten in de week werken aan een vak (waarvan de instructie in classroom staat).
 • SOM blijft deze week nog het middel om opdrachten en schoolwerk te communiceren. 
 • Vanaf volgende week willen wij met classroom gaan werken. Voor de leerling staat hier een instructievideo hoe je je moet aanmelden voor classroom.
 • Voor de eindexamenkandidaten havo en vwo volgt morgen een mail met daarin informatie over de examentrainingen. De mavoleerlingen krijgen op een later tijdstip de nodige informatie.
 • Wij volgen de actualiteit rondom de regelgeving voor het schoolexamen en centraal examen op de voet. Zodra daarin meer duidelijkheid komt, laten wij dat de eindexamenkandidaten direct weten.
 • Diverse ouders hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van het aanbod van leenlaptops, deze laptop kan morgen woensdag 18 maart tussen 9.00 en 15.00 uur opgehaald worden bij de receptie.
 • Woensdag en donderdag is het studiecentrum nog geopend, leerlingen kunnen daar nog boeken of ander materiaal ophalen indien de docent dat heeft aangegeven.
 • Vrijdag volgt een instructie over het werken met Google classroom en meet voor alle leerlingen.
 • Alle mentoren zullen volgende week (telefonisch) een individueel contactmoment met de leerlingen hebben.

 

16 maart 2020

'Wij schrijven geschiedenis vandaag' sprak een collega vanochtend. En dat is precies wat we doen. Een situatie als deze hebben we allemaal nog niet meegemaakt. Dat betekent dan ook meteen dat we voor veel onbekende vragen en dilemma's komen te staan. Vanochtend hebben wij met elkaar een start gemaakt om ons onderwijs aan de leerlingen te continueren. Er zijn vandaag dus geen determinatievergaderingen gehouden, die zijn tot nader order uitgesteld. 

De eerste prioriteit gaat uiteraard uit naar onze eindexamenleerlingen. Al onze inspanningen zijn gericht op het starten van onderwijs op afstand, waarbij wij met behulp van de digitale hulpmiddelen het onderwijs willen continueren. Uiterlijk woensdag 18 maart a.s. zullen wij in ieder geval de ouders van de eindexamenleerlingen en de leerlingen een eerste opzet mailen van het te volgen programma. Vooralsnog is SOM leidend, dat wil zeggen dat vandaag de collega's SOM met schoolwerk gevuld hebben. Vervolgens zullen wij met behulp van het programma Classroom (waar sommige klassen al mee werken) het interactief lesgeven op afstand opstarten.

Wat betreft het PTA en het schoolexamen hebben wij ook vele vragen. Om die te kunnen beantwoorden, zullen we de richtlijnen en berichtgeving van het CEVO en CITO op de voet volgen. Wij zullen dagelijks rond 16 uur een update op onze website plaatsen om u en de leerlingen op de hoogte te houden van de actualiteit vanuit school. 

Vanuit de opdracht om kinderen van ouders uit de 'vitale beroepsgroepen' op te kunnen vangen, zal er via Google Form een inventarisatieformulier op de website geplaatst worden. Aangezien wij over willen gaan op digitaal onderwijs, is het voor de leerling van belang om de beschikking over een pc of laptop te hebben. Indien dit niet het geval is, hebben wij een beperkt aantal leenlaptops ter beschikking. Om hiervan gebruik te maken, kunt u dit ook via dit formulier opgeven. Zie voor dit formulier de update op onze site.

Wij willen morgen alle leerlingen in de gelegenheid stellen om hun spullen uit hun kluisje te halen. Daartoe is op de site een tijdschema geplaatst waarbij de leerlingen per klas naar school kunnen komen. Zie daarvoor de website.

De projectweek die vanaf 14 april zou plaatsvinden is geschrapt. Indien de leerlingen dan weer naar school mogen komen, zal dit een normale lesweek worden. De situatie rondom de reizen is in onderzoek, waarbij verzetten dan wel annuleren de opties zijn. Zodra wij hier meer informatie over hebben,hoort u dat van ons. Alle activiteiten met leerlingen zijn geschrapt, dus ook de presentaties voor examen Beeldend, het eindexamenconcert en de presentaties van de profielwerkstukken mavo. Dus ook geen herkansingen of anderszins individuele afspraken met leerlingen. Afspraken met ouders over adviezen e.d. zullen telefonisch afgehandeld worden.

 

Klik deze link aan om aan te geven of u opvang voor uw kind wilt en op welke dagen. Dit formulier kunt u ook gebruiken om een leenlaptop aan te vragen.

 

Het schema voor het ophalen van spullen uit de kluisjes vindt u onder deze link.

 

16 maart 2020

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat het kabinet de scholen sluit per 16 maart 2020. Uiteraard volgen wij dit besluit en zullen onze scholen ook tot nader order voor leerlingen gesloten zijn. We hebben de afgelopen week ons al beraden op deze situatie. Komende maandag en dinsdag willen we gebruiken om samen met de medewerkers te bezien welke mogelijkheden er zijn om de voortgang van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. We verwachten dat in ieder geval de mogelijkheden die ICT biedt ons hierbij kunnen helpen. We verzoeken u de komende twee dagen de mail en de website van de school in de gaten te houden voor verdere informatie. Namens directie en bestuur veel sterkte in deze tijd en zodra er meer updates zijn, zult u die zo spoedig mogelijk hier kunnen lezen. 

 

Daarnaast is er door de school voor gekozen om de herkansingen van de kijk- en luistertoetsen die voor vandaag op de planning stonden, niet door te laten gaan. Hoe dit opgevangen gaat worden moet nog besloten worden. Meer informatie zal spoedig volgen.

 

13 maart  2020

Naar aanleiding van de verdere aanscherpingen van de landelijke richtlijnen, hebben wij een aantal besluiten genomen (zie Corona-protocol). Deze zijn gebaseerd op de landelijke adviezen en zijn voorlopig van kracht tot en met 31 maart. Daarbij is het van belang dat ieder zijn gezonde verstand gebruikt bij de beoordeling wat wel of niet kan.

Wij hebben het schoolprogramma voor de komende weken tegen het licht gehouden en uiteraard over de aanstaande reizen gesproken. Wat betreft het laatste oriënteren wij ons op de mogelijke consequenties en zullen alle betrokkenen daarover volgende week nader berichten. Wat betreft het programma van de komende weken is het volgende besloten (in willekeurige volgorde):

De volgende activiteiten/excursies komen te vervallen

 • Het volleybaltoernooi havo en vwo;
 • De voorstellingen van de Theatergroep (wellicht naar een tijdstip later dit kalenderjaar)
 • De afsluiting voor 4 mavo naar de Efteling
 • Excursie Nemo voor 3 V
 • Excursie 2e kamer 4 M
 • Bezoek Stadsschouwburg 3 V
 • De volgende activiteiten gaan door, maar onder andere omstandigheden
 • Presentatie expositie Beeldend met maximaal 2 bezoekers per deelnemende examenkandidaat
 • Presentatie profielwerkstukken mavo met maximaal 2 bezoekers per leerling
 • Het Examenconcert met maximaal 2 bezoekers per deelnemende examenkandidaat.

Zoals gezegd, wat betreft de doorgang van de reizen, de projectweek en de examenstunt, zullen wij u weer berichten zodra er meer bekend over is. Wij beseffen dat dit voor de leerlingen vervelende maatregelen zijn, maar zien geen andere mogelijkheden. De regering heeft aangegeven dat scholen open moeten blijven, ziekmeldingen van collega's en leerlingen zullen echter in de komende weken voor uitdagingen zorgen. Wij oriënteren ons op andere manieren om de leerlingen in school of thuis toch van onderwijs te kunnen voorzien, indien de situatie daarom vraagt. Daarbij ligt de eerste prioriteit bij de examentrainingen van onze examenkandidaten.

 

11 maart 2020

Kunnen mijn kinderen naar school?

Kinderen die niet ziek zijn, moeten net als anders gewoon naar school (leerplicht). Is uw kind wel ziek? Meldt u kind ziek op school en houdt uw kind thuis. Heeft uw kind;

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius EN
 • Is hij/zij in contact geweest met een patiënt met het Coronavirus of in één van de volgende gebieden geweest: 
  • China (inclusief Hong Kong)
  • Italië
  • Iran
  • Zuid-Korea

Blijf dan thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. De klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Worden de klachten erger:

 • Koorts hoger dan 38 graden Celsius
 • Hoesten en benauwd

Dan moet je wel bellen met de huisarts

Wat als een gezinslid of huisgenoot het Coronavirus heeft?

Wanneer een gezinslid of huisgenoot bewezen Coronavirus heeft, moeten de overige gezinsleden en huisgenoten twee weken in thuisquarantaine. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g)

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen bij kinderen en mezelf?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Zorg ook dat kinderen dit zoveel mogelijk doen. 

Mag ik mijn kind uit veiligheidsoverweging thuis houden van school?

Zo lang Fioretti College Lisse niet gesloten is, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Hoe herken ik of mijn kind of een kind in mijn klas besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe Coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen twee weken in een van de volgende landen of regio’s geweest is;

 • China (inclusief Hong Kong)
 • Italië
 • Iran
 • Zuid-Korea