Nieuws

Andere locaties

Worden
wie je bent

Solidariteit, respect en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden voor onze school. Alle leerlingen en medewerkers van het Fioretti College Lisse wensen iedereen, waar ook ter wereld, een goede kerst en een hoopvol 2021 toe!

Vanaf 4 januari 2021 is het mogelijk een boek te lenen uit de (Afhaal)SchoolBieb.

Hierbij alle informatie die nodig is om het onderwijs na de kerstvakantie weer zo goed als mogelijk te laten verlopen. Het is van groot belang dat het onderwijs doorgang kan vinden maar daarbij is wel oog voor ieders gezondheid van groot belang.

De spanning loopt op....! Het aantal leerlingen dat met de melding komt dat hij/zij besmet is met het corona-virus loopt op. Ook zijn er weer meer leerlingen die thuis zitten en online de lessen volgen. "Het gaat nu wel heel hard", hoor je de collega's in school zeggen. 

Nu de herkansing van de SE1-periode gestart is, willen wij alle betrokkenen eraan herinneren dat de herkansingsregeling zoals die in het oorspronkelijke PTA-reglement vastgesteld staat, tijdelijk gewijzigd is. Deze wijziging is met instemming van de Deelraad en tevens in een van de eerdere update op de website gepubliceerd.

Bekijk hier het rooster voor het inhalen en herkansen van SE 1.