Nieuws

Andere locaties

Worden
wie je bent

 

Wij hebben een bewogen week achter de rug. Telkens denk je weer dat we het maximaal mogelijke bereikt hebben wat betreft coronavraagstukken, toch heeft deze week de records verbroken. De figuurlijke explosie van besmettingen onder de jeugd heeft de afgelopen dagen op behoorlijk wat scholen ertoe geleid dat veel klassen naar huis werden gestuurd om in quarantaine te gaan, dit op advies van de GGD. Zo ook bij ons. De teller van het aantal klassen dat thuis online de lessen volgt, staat vandaag op 15; meer dan 400 leerlingen die thuis zijn. De GGD hanteert de grens van 3 of meer besmettingen per klas in zeven dagen tijd als criterium voor het risico van een uitbraak en daarmee het advies gevend dat de klas naar huis gestuurd moet worden om in quarantaine te gaan.

Wegens de huidige corona maatregelen hebben we besloten dit jaar geen Open Dag te organiseren. We zien je graag tijdens een van onze persoonlijke rondleidingen! Je mag een van je ouders meenemen. Je kunt je inschrijven voor een persoonlijke rondleiding via deze link. De rondleidingen starten vanaf maandag 24 januari. 

Klik hier voor het rooster van de kijk- en luistertoetsen.

De start van 2022 gaat de boeken in als een onrustige start. Waar de media van vol staan, ervaren wij nu dagelijks: het aantal besmettingen (onder leerlingen, maar ook collega's) neemt gigantische vormen aan!

 

Voor de volledigheid beschrijven we nogmaals de procedure van afmelding bij schoolexamens. Indien een eindexamenleerling (vanwege bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, etc.) niet in staat is om een schoolexamen te maken dan gelden onderstaande afspraken:

 

  • Een eindexamenleerling wordt voorafgaand aan de start van het schoolexamen telefonisch door ouder(s)/verzorger(s) afgemeld. Leerlingen van 18 jaar of ouder mogen zichzelf afmelden.
  • De afmelding dient telefonisch doorgegeven te worden aan het examensecretariaat (0252-433466 -> vraag naar het examensecretariaat)
  • Indien de eindexamenleerling meerdere dagen afwezig is, moet de leerling elke dag opnieuw afgemeld worden bij het examensecretariaat.
  • Indien de eindexamenleerling niet volgens bovenstaande punten bij het examensecretariaat én voorafgaand aan de start van het schoolexamen afgemeld is, vervalt het recht op beide herkansingen conform de afspraken die hierover in het Examenreglement beschreven staan. 

Allereerst willen wij u/jullie een heel voorspoedig en gezond 2022 toewensen en dat alle wensen en goede voornemens zeker uit mogen komen!

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad waarin je je weer volledig hebt kunnen opladen voor het tweede deel van dit schooljaar.