Leerlingen - Ziekteverzuim / verlof

Geveld door de griep? Of kan je niet uit bed komen door de hoge koorts? Hier lees je alles over hoe je je ziek kan melden en hoe je bijvoorbeeld een dokters- of tandartsafspraak kan doorgeven.

In onderstaande situaties vragen wij u om het verzuimbandje in te spreken via het telefoonnummer (0252) 433477. Wanneer uw zoon of dochter gedurende de dag ziek wordt, dient hij of zij zich altijd af te melden bij de verzuimcoördinator in kamer 020. Bij afwezigheid van de verzuimcoördinator moet de leerling zich melden bij de conciërge of receptie.

Verzuimmelding voor tandarts, huisarts, specialist e.d.

Wij verzoeken u zoveel als mogelijk afspraken buiten de lestijden te plannen. Indien dit niet mogelijk is, belt u dan voor aanvang van het betreffende lesuur. Ook in het geval van bijzondere omstandigheden (zoals een begrafenis) kunt u dit inspreken op het verzuimbandje.

Te laat komen

Indien uw zoon of dochter door onvoorziene omstandigheden te laat komt, dient u dit vóór 10.00 uur te melden. Zonder melding registreren wij dit als “te laat zonder geldige reden” en moet de leerling zich de volgende dag vóór 8 uur te melden bij de conciërge. 

Bijzonder verlof

Wilt u verlof (onder de 10 dagen) aanvragen voor uw kind? Dat kan door te klikken op deze link. Er bestaan drie soorten (bijzonder) verlof:

  • Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen)
  • Verlof voor persoonlijke en gewichtige omstandigheden
  • Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Voor verlof wegens persoonlijke en gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per jaar, beslist de consulent leerplicht verbonden aan de school van uw kind. Deze aanvraag moet acht weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij het Regionaal Bureau Leerplicht.