Leerlingen - Ziekteverzuim / verlof

Soms moet uw zoon of dochter lessen verzuimen wegens ziekte, (tand)artsbezoek en dergelijke, of bijzonder verlof. Hieronder vindt u informatie over hoe dit verzuim gemeld moet worden bij school en hoe we omgaan met te laat komen en ongeoorloofd verzuim.

In onderstaande situaties vragen wij u om het verzuimbandje in te spreken via telefoonnummer 
(0252) 433477.

 

Ziek melden van uw zoon/dochter

Indien in de ochtend bekend, dan belt u voor aanvang van het eerste lesuur.
Wanneer uw zoon/dochter gedurende de dag ziek wordt, dient hij/zij zich altijd af te melden aan het leerlingloket bij de conciergerie.

 

Hoe te handelen bij Covid-19 gerelateerde klachten

Klik hier om te lezen hoe je moet handelen bij Covid-19 gerelateerde klachten.

 

Verzuimmelding voor tandarts, huisarts, specialist e.d.

Wij verzoeken u, zoveel als mogelijk, afspraken buiten de lestijden te plannen. Indien dit niet mogelijk is, belt u dan voor aanvang van het betreffende lesuur.
Ook in geval van bijzondere omstandigheden als een begrafenis kunt u dit inspreken op het verzuimbandje.

 

Te laat komen

Indien uw zoon/dochter door onvoorziene omstandigheden te laat komt, dient u dit vóór 10.00 uur te melden door het verzuimbandje in te spreken. Zonder melding registreren wij dit als "te laat zonder geldige reden" en moet de leerling zelf 15 regels ophalen bij de conciergerie. Deze dienen de volgende dag, voor het eerste uur, te worden ingeleverd in de brievenbus bij de conciergerie.

 

Bijzonder verlof

Wilt u verlof (onder de 10 dagen) aanvragen voor uw kind? Dat kan door te klikken op deze link. Er bestaan drie soorten (bijzonder) verlof:

  • Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen)
  • Verlof voor persoonlijke en gewichtige omstandigheden
  • Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Voor verlof wegens persoonlijke en gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per jaar, beslist de consulent leerplicht verbonden aan de school van uw kind. Deze aanvraag moet acht weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij het Regionaal Bureau Leerplicht.

 

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen zonder reden (=spijbelen)

Bij ongeoorloofd verzuim krijgt de leerling een passende maatregel opgelegd. 
Bij herhaald ongeoorloofd verzuim wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt Bureau Leerplicht ingeschakeld (overtreding leerplichtwet). 

Wanneer u nog vragen heeft of iets persoonlijks wilt melden wat betreft verzuim, kunt u bellen met mevrouw Margareth Peet (tel: 0252-433487) of Tamara Grannetia (tel: 0252-433465).