Leerlingen - PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft per vak hoe de onderdelen van het schoolexamen worden getoetst. Het PTA bevat ook tentamens en vakken uit 3-mavo.

 

Onderstaand het PTA, het programma van toetsing en afsluiting.

Dit schooljaar starten we met lesuren van 45 minuten in verband met het Nationaal Programma Onderwijs dat we vooral in de middaguren ruimte geven.

De in het PTA aangegeven tussentijdse toetsen die niet in de SE-weken gepland staan hebben een lengte van 45 minuten.

De voor de tussentijdse toetsen aangegeven weeknummers zijn niet bindend en kunnen in de praktijk enigszins afwijken.  

3 mavo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier

4 mavo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier


4 havo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier

5 havo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier


4 vwo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier

5 vwo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier

6 vwo PTA 2021 - 2022

Download / bekijk hier