Leerlingen - Te laat

Om de lestijd zo goed mogelijk te besteden, is het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Niet alleen in het leerlingenstatuut maar ook met Bureau Leerplicht zijn hierover afspraken gemaakt.

In artikel 7.1 van het leerlingenstatuut staat dat je alle op je rooster vermelde lessen moet volgen en dat je op tijd in het lokaal aanwezig moet zijn. Kom je te laat? Dan is dat niet alleen vervelend voor jou maar verstoor je ook de les en leid je andere leerlingen af.

Indien je te laat bent meld je je bij de docent waar je les van hebt. De docent meldt je te laat in som.

Wanneer je géén goede reden hebt, dan moet je je de volgende dag om 8.00 uur melden bij de conciërge. 

Kom je vaker te laat, dan hanteren we de zogenaamde '3-6-9-regel'. Bij de 3e en de 6e keer worden je ouders op de hoogte gebracht en bij de 9e keer volgt een melding bij Bureau Leerplicht. De consulent leerplicht (leerplichtambtenaar) kan besluiten om je een waarschuwing te geven, maar kan je ook verwijzen naar Bureau Halt.