Leerlingen - Spullen en huiswerk

In het leerlingenstatuut gaat het o.a. over het volgen van onderwijs en wat ervoor nodig is om de lessen goed te kunnen volgen, bijvoorbeeld over het meenemen van je spullen en het maken van huiswerk.

Om de lessen goed te kunnen volgen moet je voor de les alle benodigde boeken en materialen bij je hebben. In artikel 7.1 en 7.3 staat dat je opgegeven huiswerk dient te maken en te leren en hoe je moet handelen als je dit om een of andere reden niet hebt gedaan. Spullen meenemen en huiswerk maken zijn belangrijk om in de les actief te kunnen meedoen en om goede resultaten te halen. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je iets vergeet of niet in orde hebt. Gebeurt dit vaker dan eens, dan kan de docent je een straf opleggen.