Leerlingen - Social media protocol

Social media brengt een aantal risico's met zich mee. We vinden het van groot belang dat je als leerling zo veilig mogelijk online kan werken. Om hiervoor te zorgen zijn er een aantal regels opgesteld. 

Bekijk de opgestelde regels hieronder: