Leerlingen - Rechten en plichten

Alle rechten en plichten waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden staan beschreven in het leerlingenstatuut. Daaruit volgt een aantal regels over het gedrag tijdens de les.

Alle (onderstaande) regels die gelden voor het Fioretti College Lisse staan uitgebreid beschreven in het leerlingenstatuut: Bekijk / download hier het leerlingenstatuut

Je mag van docenten verwachten dat zij hun best doen om de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Op hun beurt verwachten zij van jou dat je je best doet en de les niet verstoort.

Om de lestijd zo goed mogelijk te besteden, is het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Niet alleen in het leerlingenstatuut maar ook met Bureau Leerplicht zijn hierover afspraken gemaakt.

In het leerlingenstatuut gaat het o.a. over het volgen van onderwijs en wat ervoor nodig is om de lessen goed te kunnen volgen, bijvoorbeeld over het meenemen van je spullen en het maken van huiswerk.

Om de sfeer op school zo leuk en gezellig mogelijk te houden, hebben wij een aantal 'leefregels' opgesteld. Als iedereen op school zich hieraan houdt blijft de school netjes en gezellig.

Social media brengt een aantal risico's met zich mee. We vinden het van groot belang dat je als leerling zo veilig mogelijk online kan werken. Om hiervoor te zorgen zijn er een aantal regels opgesteld. 

Leerlingen kunnen in de leerlingenraad hun mening geven over besluiten of gebeurtenissen op school. De raad komt op voor de belangen van de leerlingen en geeft hen de mogelijkheid hun ideeën naar voren te brengen.