Leerlingen - Protocol sociale media e.d.

Sociale media en het gebruik van ICT-gerelateerde devices in klassikale en online lessen, spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school.

Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er wel en niet acceptabel is op sociale media. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Stichting Fioretti Teylingen, voor het gebruik van computers, mobiele telefoons en andere ICT-gerelateerde devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het sociale mediagebruik buiten de school als het zaken betreft over de school, de leerlingen of medewerkers van de school.

Bekijk hier het Protocol sociale media, ICT-gerelateerde devices en online lessen voor leerlingen.