Leerlingen - SOMtoday

Het Fioretti College werkt met het Leerlingvolgsysteem van SOM. In dit systeem kunnen leerlingen en ouders de vorderingen van de leerlingen actueel volgen. Behalve de vorderingen staan ook het lesrooster, het huiswerk en de toetsen aangegeven.

Drie maal per jaar (najaar/voorjaar/einde schooljaar) vindt er een voortgangsvergadering plaats waarbij de docenten, mentoren en teamleider van de betreffende klas de vorderingen van de leerlingen bespreken en eventueel advies uitbrengen (indien van toepassing) over het vervolg van de schoolloopbaan. Ouders ontvangen drie keer per jaar een cijferoverzicht.

Om je aan te melden bij SOMtoday ga je naar https://somtoday.nl/ en doorloop je de volgende stappen:

  • School: 'Stichting Fioretti Teylingen'
  • 'Gebruik altijd deze school' aanvinken
  • Gebruikersnaam: je leerlingnummer
  • Wachtwoord: je wachtwoord (schoolnetwerk)

Mochten er problemen zijn met SOMtoday? Klik dan hier en kijk of je hier een oplossing kan vinden.