Leerlingen - Revisie n.a.v. de overgangsvergaderingen

Elk jaar zijn er wel weer zogenaamde revisiegevallen, leerlingen waarvan na de overgangsvergadering blijkt dat er nieuwe feiten zijn die niet bekend waren tijdens de vergadering maar wellicht van invloed kunnen zijn op het besluit van de overgangsvergadering.

Een dergelijke situatie doet zich dan meestal voor als de mentor het besluit deelt met de ouders en leerling. Wij hebben hiervoor de zogenaamde  revisieprocedure. Die is als volgt.

  • Indien een mentor meent dat een leerling in aanmerking komt voor revisie omdat er sprake is van nieuwe feiten die niet bekend waren tijdens de vergadering, dan meldt de mentor dit bij de teamleider.
  • De teamleider meldt uiterlijk woensdag 18.00 uur de revisieleerlingen bij de rectoren. Zij beoordelen of er inderdaad sprake is van nieuwe feiten die niet bekend waren tijdens de overgangsvergadering maar wel relevant zijn voor de overgang.
  • De rectoren melden de ontvankelijk verklaarde revisieleerlingen aan de revisiecommissie, welke donderdag om 10.30 uur bijeen komt om over elke revisieleerling een advies uit te brengen aan de teamleider.

De samenstelling van de revisiecommissie bestaat uit één rector, een teamleider bovenbouw, een teamleider onderbouw, een docent onderbouw en een docent bovenbouw.