Reglement van bevordering en doorstroom

Op het Fioretti College werken we met een reglement van bevordering. In dit reglement hebben we de procedures en criteria met betrekking tot de bevordering per leerjaar beschreven. Daarnaast wordt in het reglement aandacht besteed aan de voorwaarden voor overstappers van 4 mavo naar 4 havo en van 5 havo naar vwo. 

Reglement van bevordering en doorstroom