Leerlingen - Overgaan en slagen

Overgaan en slagen

Overgaan naar een volgend jaar is natuurlijk iets wat alle leerlingen willen. Maar aan welke voorwaarde moet je voldoen om dit voor elkaar te krijgen? Lees hier alles over overgaan en slagen.

Elk jaar zijn er wel weer zogenaamde revisiegevallen, leerlingen waarvan na de overgangsvergadering blijkt dat er nieuwe feiten zijn die niet bekend waren tijdens de vergadering maar wellicht van invloed kunnen zijn op het besluit van de overgangsvergadering.

Preambule

Het docententeam beslist over de bevordering met in achtneming van de eindverantwoordelijkheid van de schoolleiding: de schoolleiding heeft de bevoegdheid om op grond van zwaarwegende redenen de beslissing van het docententeam te herzien.