Leerlingen - Overgaan en slagen

Overgaan en slagen

Overgaan naar een volgend jaar is natuurlijk iets wat alle leerlingen willen. Maar aan welke voorwaarde moet je voldoen om dit voor elkaar te krijgen? Lees hier alles over overgaan en slagen.

Elk jaar zijn er wel weer zogenaamde revisiegevallen, leerlingen waarvan na de overgangsvergadering blijkt dat er nieuwe feiten zijn die niet bekend waren tijdens de vergadering maar wellicht van invloed kunnen zijn op het besluit van de overgangsvergadering.

Op het Fioretti College werken we met een reglement van bevordering. In dit reglement hebben we de procedures en criteria met betrekking tot de bevordering per leerjaar beschreven. Daarnaast wordt in het reglement aandacht besteed aan de voorwaarden voor overstappers van 4 mavo naar 4 havo en van 5 havo naar vwo.