Leerlingen

Ziekteverzuim / verlof

Ziekteverzuim / verlof

Soms moet uw zoon of dochter lessen verzuimen wegens ziekte, (tand)artsbezoek en dergelijke, of bijzonder verlof. Hieronder vindt u informatie over hoe dit verzuim gemeld moet worden bij school en hoe we omgaan met te laat komen en ongeoorloofd verzuim.

Praktische zaken

Praktische zaken

In de dagelijkse praktijk kun je als leerling tegen dagelijkse vraagjes aanlopen. Hier tref je antwoorden op de meest voorkomende zoals die over de lestijden, de pauzes en het lesrooster.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

De school is met de fiets, auto of OV goed bereikbaar. Wij beschikken over voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen naast en rondom de school.

Vakken, lessen en toetsing

Vakken, lessen en toetsing

Hier lees je alles wat je kan verwachten op het gebied van vakken, lessen en toetsing. Welke toetsen gelden voor jou in de brugklas? Of welke vakken kan ik kiezen voor mijn pakket? Lees het hier.

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Alle rechten en plichten waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden staan beschreven in het leerlingenstatuut. Daaruit volgt een aantal regels over het gedrag tijdens de les.

Overgaan en slagen

Overgaan en slagen

Overgaan naar een volgend jaar is natuurlijk iets wat alle leerlingen willen. Maar aan welke voorwaarde moet je voldoen om dit voor elkaar te krijgen? Lees hier alles over overgaan en slagen.

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord