gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Cultuurklas

Eén van de profielklassen is de cultuurklas. Alle leerlingen uit de diverse brugklassen die voor dit profiel gekozen hebben, zitten op dat moment samen in een klas.

Het programma van de cultuurklas is samengesteld vanuit een brede aanpak. Dit betekent dat het niet een specifieke musicalklas is, een muziekklas of dat je alleen extra gaat tekenen. Het betekent wel dat er verschillende disciplines aan bod komen, zoals beeldende vorming, muziek, fashion en nog veel meer. Als leerling van de cultuurklas krijg je een dummie. Hierin maak je opdrachtjes. Je kunt het ook als een soort cultuurdagboek gebruiken. Op deze manier ontstaat een overzicht van wat je geleerd en gedaan hebt.

Het brugklasjaar is opgebouwd uit een aantal projecten. Per leerjaar passen we dit aan naar de behoefte van de groep. Naast de lessen gaan we twee keer per jaar op excursie naar een concert en een museum.
Wil je zien wat we zoal doen bij cultuurklas, kijk dan eens op onze blog: cultuurklasfioretti.blogspot.nl

Aan het einde van het schooljaar komt alles wat je geleerd en gedaan hebt bij elkaar in een eindvoorstelling. Hierbij zijn je ouders, familieleden en bekenden natuurlijk van harte welkom.

Toelating tot de cultuurklas: in principe kan elke leerling die er zin in heeft geplaatst worden in de cultuurklas. Enthousiasme en motivatie hiervoor zijn belangrijker dan kennis en vaardigheden. Vóór de zomervakantie organiseren we een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe brugklasleerlingen. Heb je een profiel gekozen, dan krijg je ook een uitnodiging om alvast kennis te maken met je cultuurklasgenoten en docenten. Je neemt tijdens die bijeenkomst iets mee wat iets zegt over jouw kunstzinnige of culturele interesse. Dit kan een muziekinstrument zijn waarop je iets speelt, maar ook een schilderij, boetseerwerk, een zelfgeschreven toneelstukje etc.

Nieuws Leerlingen