Groep 8 - Opstroomklassen, talentklassen en meer

Het is de ambitie van het Fioretti College Lisse om onze leerling toe te rusten voor een geslaagde toekomst waarin deze met veerkracht een steeds veranderende samenleving tegemoet treedt. Wij willen de voedingsbodem zijn waarin het persoonlijke talent van iedere leerling kan floreren en waarin ruimte voor eigen initiatief en creativiteit wordt gekoesterd.

Het talent van de leerling floreert door levend leren. Levend leren doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid naar het leven en de wereld om de leerling heen en bereidt hem voor op zijn toekomstige leven.

OPSTROOMKLASSEN

Vanuit deze overtuiging hanteren wij een brugklasindeling, waarbij ruimte komt voor opstroomklassen (ook wel dakpanklassen genoemd) waarin leerlingen maximaal uitgedaagd worden. Alle leerlingen zullen, op basis van het advies van de basisschool, geplaatst worden in drie stromen:

Mavo/havo-klas
Voor alle leerlingen met een mavo of mavo/havo-advies. De lesinhoud en toetsing is op mavo/havo-niveau en er wordt gewerkt met mavo/havo-methodes.

Havo/vwo-klas
Voor alle leerlingen met een havo of havo/vwo-advies. De lesinhoud en toetsing is op havo/vwo-niveau en er wordt gewerkt met havo/vwo-methodes.

Vwo-klas
Voor alle leerlingen met een vwo-advies, dus gymnasium of atheneum. De lesinhoud en toetsing is op vwo-niveau en er wordt gewerkt met vwo-methodes. In deze klas is veel aandacht voor de wetenschapsvaardigheden van de leerlingen waarbij recht wordt gedaan aan de leerlingen die doorstromen naar het gymnasium, maar ook aan de leerlingen die uiteindelijk in 2 atheneum plaatsnemen. Inhoudelijk zal het bij dit vak gaan om klassieke, maar ook moderne vorming met aandacht voor de analytische en onderzoekende talenten van de leerling.

TALENTKLASSEN

Elke brugklasleerling volgt een half jaar een talentklas en kiest daarbij uit: sport, techniek, science, muziek, media of kunst.

Bekijk hier de Flyer talentklassen

 

Kijk voor nog meer informatie op: https://www.devogids.nl/449/fioretti-college-lisse/