gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Gymnasium op het Fioretti

Al 60 jaar een klassieke combinatie

Dit schooljaar bestaat het Fioretti zestig jaar. In juni viert de school dat met een week vol festiviteiten. In de aanloop daar naartoe willen wij graag stilstaan bij een aantal bijzondere kenmerken van het Fioretti. Vandaag is dat het gymnasium.

 Door Daan Schuijt

Gaat u op 15 maart uw democratische recht uitoefenen? Plaatsen al die nieuwe partijen u dan voor een dilemma? En maakt u zich eigenlijk druk om het oprukkend populisme? Democratie, dilemma, populisme: het zijn slechts een paar voorbeelden van overblijfselen uit de Grieks-Romeinse Oudheid die je in ons dagelijks leven nog altijd tegenkomt. En dan gaat het niet alleen om een woordje, maar veel meer nog om de inhoud en betekenis. Bij democratie denken we bijvoorbeeld aan vrijheden, aan debat en aan mee mogen beslissen.

Niet dood, maar klassiek!

Omdat geen gemeenschap het Latijn of oud-Grieks als voertaal gebruikt, zou je het dode talen kunnen noemen. Het is eerlijker om te spreken van klassieke talen. Iets dat klassiek is, is nooit uit de tijd en geldt als standaard of uitgangspunt voor wat daarna komt. Klassiek zijn de theorieën over theater en film als het gaat om tragiek, spanning en de climax. Computerlogica, zoals bijvoorbeeld programmeertalen, kent zijn oorsprong in het gedachtegoed van Aristoteles. En in hun geschriften verwijzen de Grieken en Romeinen volop naar met gras bedekte daken, zoals die nu op moderne duurzame woningen liggen.

Klassiek Fioretti

Op het Fioretti zijn de klassieke talen springlevend. De huidige vakgroep, bestaande uit Laurien de Boer, Marijke Breeuwsma en Patrizia Seggi, staat in een rijke traditie met de vele activiteiten die zij voor hun leerlingen organiseren. Op de vorige gymnasiumdag stonden leerlingen van de brugklas tot en met examenkandidaten in toga op het toneel te oreren en kozen zij de meest geslepen debater. Om het jaar is er de Romeinenreis langs de limes van Lugdunum (Leiden) via Noviomagus (Nijmegen) tot aan Colonia Agrippina (Keulen). Deze wordt afgewisseld met de Rome-reis om het klassieke erfgoed live te kunnen bekijken, soms zelfs in Pompeï. Minimaal eens per jaar bezoeken de gymnasiasten een moderne uitvoering van een klassiek toneelstuk en gaan zij op excursie naar het Allard Piersonmuseum in Amsterdam. En, o ja, vorig jaar haalde 100% van de gymnasiasten het diploma.

Na school

Oud-leerlingen geven aan dat de gymnasiale vorming die zij op het Fioretti kregen voor hun nog altijd van waarde is. Bijvoorbeeld Paul Arentshorst, van 1990 tot 1996 gymnasiast op het Fioretticollege: 'Het gaat om een bredere manier van kijken, meer diepgang kunnen aanbrengen. Ik had Latijn van Jan van den Boom en natuurlijk moesten we vertalen, maar je ging ook in gesprek over wat dat nu eigenlijk betekende. Jan had de gave dat met veel humor te doen, koppelde bijvoorbeeld karaktertrekken van klasgenoten aan die van de personages die een rol in de tekst speelden. Later tijdens mijn studie rechten had ik er echt iets aan. In eerste instantie vanwege de vaktermen die uit het Latijn stammen, maar nog veel meer als het ging om de logica achter wetgeving. Veel daarvan is gebaseerd op Romeins recht en door het vele vertalen, herkende je sneller de structuur, opbouw en betekenis van wetteksten. Ook in de huidige setting. En nu als advocaat is het niet dat ik zaken win of verlies omdat ik met mooie citaten kan strooien. Maar soms kun je wel gebruik maken van je kennis van de antieke grondgedachte om een bepaald rechtsbeginsel uit te leggen. Als dat goed voor de zaak is, laat ik die gelegenheid zeker niet liggen.´

Toekomst

Het Fioretticollege is de enige school tussen Haarlem en Leiden die de licentie heeft voor het gymnasium. Als scholengemeenschap bieden wij de mogelijkheid om alle nieuwe brugklassers aan het einde van het eerste jaar door te laten stromen naar het schooltype waar zij kunnen floreren. Vandaar dat wij komend schooljaar met een vwo-brugklas starten waarin de thema's 'ontdekken, onderzoeken, ontwerpen' en 'klassieke vorming' extra uitdaging bieden voor de leerlingen met een eenduidig vwo-advies. Na het eerste jaar kunnen zij samen met excellerende leerlingen uit de havo/vwo-brugklas doorstromen naar het gymnasium. Fioretti en gymnasium: na zestig jaar is het met recht een klassieke combinatie te noemen. De school hoopt nog vele generaties leerlingen als gymnasiast te mogen verwelkomen!

Bijschrift foto:

Op de gymnasiumdag 2015-2016 kiezen de leerlingen een eigen consul. Alle gymnasiasten, van brugklas tot eindexamenkandidaten, doen aan de dag mee.

Nieuws Groep 8

springfoto-1

“Fioretticollege:
icoon van Lisse”