Downloads - Praktische info

Praktische info

Criteria om vanuit 4MAVO toegelaten te worden tot 4HAVO Fioretti College Lisse
Samenvatting presentatie studiefinanciering DUO 2017 getallen 2018
Schoolplan Fioretti College Lisse 2016-2020
Verslag renie EX Fiori 10 november 2018 fotos
formulier verlof studieorintatie 2019-2020
STROOMSCHEMA KLACHT EN BEROEP herziene versie november 2019.docx
STROOMSCHEMA KLACHT EN BEROEP herziene versie november 2019.docx
Schoolveiligheidsplan Fioretti Lisse 20200914