Artikelen nieuwsbrief - Subsidie

Andere locaties

Worden
wie je bent

Zoals u wellicht wel heeft gehoord investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben. Scholen konden hiervoor een aanvraag doen. Het goede nieuws is dat het Fioretti uiteraard ook een subsidie heeft aangevraagd en dat de aanvraag is gehonoreerd. Vanaf september kunnen we met de subsidie de leerlingen, die dat nodig hebben, naast de gebruikelijke begeleiding door de vakdocent en mentor, nog meer ondersteuning bieden. 

De volgende ondersteuning bieden we aan:

Via Lyceo:

  • herfst- of kerstschool: in groepjes van minimaal 6 voor een specifiek vak achterstanden wegwerken.
  • examentrainingen: extra ondersteuning in aanloop naar de schoolexamenweken. In groepjes van minimaal 6 in de herfst- en/of kerstvakantie.
  • bijlessen in groepjes van 6

Via Studenten helpen scholieren:

  • Maatwerktraject van maximaal 15 weken 2 uur per week
  • Een op een (digitale) begeleiding voor vak(ken) waar achterstanden zijn door studenten.
  • Samen met docent, leerling en begeleidende student worden doelen gesteld. Als de doelen bereikt zijn eindigt het traject.

Coaching (door onze eigen collega's):

  • Voor leerlingen die door de Corona-periode de grip op hun schoolwerk hebben verloren.
  • Hulp bij in kaart brengen wat ze voor hun schoolwerk nodig hebben.
  • Studievaardigheden en planning
  • Motivatie

Op dit moment zijn we in samenspraak met de mentor en de vakdocenten al aan het inventariseren welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor een van de bovenstaande vormen van ondersteuning. Aan het begin van het komende schooljaar zullen we u daar nader over berichten.