Artikelen nieuwsbrief - Het was een uniek schooljaar

Andere locaties

Worden
wie je bent

Het was een uniek schooljaar (uniek (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 waarvan er maar één is) dus per definitie niet voor herhaling vatbaar, gelukkig.
Na de door de overheid verordonneerde sluiting van alle scholen in Nederland, was er eerst nog de hoop dat de school tijdelijk dicht zou zijn. Toen bleek dat de kans groot was dat er voor de zomervakantie geen lessen op school gegeven zouden mogen worden, was het noodzakelijk ook de bevorderingsrichtlijnen tegen het licht te houden.

Na uitvoerig beraad hebben we er toen voor gekozen de bevordering van de leerlingen te baseren op de cijfers die gehaald waren voor de sluiting en de laatste periode dus niet mee te tellen. Enerzijds vooral omdat de waarde van toetsen na een periode van onlinelessen lastig vast te stellen is en omdat toetsing op school in groepjes van 9 leerlingen een enorme claim zou leggen op de beschikbare ruimte en tijd en anderzijds deels om fraude met onlinetoetsen te tackelen. Dat daarmee de laatste rapportperiode cijfermatig in het water viel hebben we voor lief genomen en daarmee ook de terechte kritiek van leerlingen en ouders dat er geen kans meer was om je te verbeteren. "Wat als...."
Voor veel leerlingen was het gelukkig zonneklaar dat ze bevorderd konden worden, net zoals het voor een kleine groep leerlingen al duidelijk was dat doubleren of afstroom naar een lager niveau onafwendbaar was. Met een aantal leerlingen en hun ouders zijn uiteindelijk soms stevige, maar constructieve gesprekken gevoerd waarin het belang van de leerling altijd voorop stond. Het is veelzeggend dat er uiteindelijk maar twee casussen door de speciaal in het leven geroepen revisiecommissie zijn behandeld.

De begrijpelijke zorg van met name ouders - en in iets mindere mate leerlingen - is, of er geen achterstanden zijn opgelopen in de afgelopen drieënhalve maand, met name in de voorexamenklassen (dus 3M, 4H en 5V). Voor concentrische vakken zoals de moderne vreemde talen geldt dit niet. De stof komt bij deze vakken elk schooljaar terug, maar dan op een iets hoger niveau. Om eventuele achterstanden bij de andere vakken weg te werken is er door de overheid budget beschikbaar gesteld om reparatieprogramma's aan te bieden. Daarmee zal zo snel mogelijk na de start van het nieuwe schooljaar worden gestart.

Ook de rapportuitreiking moest in eerste instantie volgens het "nieuwe normaal". Gelukkig kan er sinds 1 juli weer veel meer en dus hebben veel mentoren uiteindelijk toch gekozen voor een klassikale uitreiking van het rapport en het afscheid van/met de klas in plaats van een ludieke individuele rapportuitreiking. De afspraak was dat het jaar sober zou worden uitgeluid, dus vandaar dat leuke initiatieven als BBQ's, strand en/of pizza eten niet door mochten gaan. We hopen ook deze "schade" volgend schooljaar in te kunnen halen.

Teamleiders onderbouw,
Joyce Snijder
Niels Noort
Peter Nederpel