Artikelen nieuwsbrief - Corona-onderwijs Fioretti College Lisse vanaf september 2020

Andere locaties

Worden
wie je bent

Corona-onderwijs Fioretti College Lisse vanaf september 2020

Op 29 juni 2020 is door het Kabinet het definitieve protocol volledig openen van het voortgezet onderwijs gepubliceerd.
Wat zijn de belangrijkste verschillen met het vorige protocol?
• De 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt per 1 juli losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn;
• In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en in het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand;
• Vóór de zomer mogen scholen die ruimte desgewenst al gebruiken, maar pas na de vakantie kunnen de scholen hun deuren volledig openen;
• De afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen (handen wassen, desinfectie, niezen in elleboog etc.)

 

Wat betekent dat voor het Fioretti College Lisse?
Op basis van bovenstaande aanpassing van de eerdere richtlijnen (vóór 29 juni 2020) leeft de verwachting dat de scholen weer ‘normaal’ open gaan en we weer ‘zoals gewend’ het onderwijs kunnen verzorgen. Dat is echter schijn. Kijkend naar de simpele regel van 1,5m afstand van volwassenen naar leerling en omgekeerd, stelt dat de school voor een aantal vraagstukken en keuzes wat betreft verkeersstromen van de gebruikers, het rooster, de lessen etc.
Aan de basis staat wel dat we weer op een 50 min.rooster over zullen gaan en alle leerlingen in één lokaal zitten.

 

In dit protocol zijn puntsgewijs alle aanpassingen/regels van ons onderwijs in coronatijd voor het nieuwe schooljaar aangegeven. Deze gelden tot het moment dat er van overheidswege nieuwe (al dan niet aangescherpte) richtlijnen verschijnen.