Artikelen nieuwsbrief

Vrijdag 29 januari 2016 Open Huis voor leerlingen en ouders, van 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 30 januari 2016 Open Huis voor leerlingen en ouders, van 10.00 tot 13.00 uur

Donderdag 4 februari 2016 Thema-avond voor ouders, aanvang 19.00 uur

Open Huis

http://www.leraar24.nl/video/1411/peer-assisted-learning

http://www.peersupport.nl/nl/

Bericht voor de geslaagde examenleerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s),

U bent volgende week van harte welkom bij de diploma-uitreiking van uw kind in ons

eigen mooie schoolgebouw. Aanvang is 19.30 uur. Inloop 19.15 uur.

Woensdag 25 juni de havo en donderdag 26 juni het vwo.

Wij zien jullie dan!

Hartelijke groet, ook namens de teamleiders havo- en vwo-bovenbouw,

Mark de Kievit

Adjunct-directeur

Fioretti College

Lisse

klik hier voor de Uitermeer proefwerkrooster